מצגת של PowerPoint

ליווי והדרכה מותאם שפה במיצוי זכויות תעסוקה ועוד.

תכנית משפחה תומכת - חיזוק קשר בין הקטין להוריו וקצינת המבחן.

השתלמות רגישות

תרבותית למנהלים , מדריכי צוותים ועובדים סוציאליים

סיור לימודי לאזרחים ותיקים במפעל האתיופי הראשון

Made with FlippingBook flipbook maker