מצגת של PowerPoint

נתיבים להורות לגיל הרך לגילאים לידה – 6 שבט בנימין 8

מרכז הורים מתבגרים 12-18 יהואש 8

מרכז הורים וילדים לגילאי חביון )6-12( שבט בנימין 8

מורשת – נתיבים להורות למתבגרות בנות 12-18 בסטרומה 5

מרכז "לב המשפחה לגילאי לידה - 12 שלמה בן יוסף 3

מרכז "שבילים" לגילאי לידה- .18 בשד' רש"י 2

Made with FlippingBook flipbook maker