מידעון רישום לגני הילדים 2019

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת הרישום לגני הילדים יתבצע "רישום לחינוך" ובאפליקציית ״אשדודית״. > www.ashdod.muni.il בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. מופיעה הכתובית:

אינו מבטיח , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים להגיע עם מסמכים סייעת רפואית. רפואיים למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת כמו כן, ניתן לשלוח באמצעות מייל/פקס בקשות מיוחדות הנוגעות לשיבוץ הילדים.

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 31/1/2019 (לאחר

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online