מידעון רישום לגני הילדים 2019

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

תהליך הרישום לגני יש"י (גנים תורניים)

הרישום לגני יש"י יתקיים במרכז הרישום ובצירוף אישור התאמה ממנהל בנוסף יש להצטייד במסמכים הבאים: ללא אישור לא יבוצע רישום. העמותה. 11. תעודת זהות של ההורים כולל ספח הילדים 22. הוראת קבע חתומה על ידי הבנק / כרטיס אשראי לידיעתכם, הרישום הינו הליך טכני בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי לגן המבוקש. סל תרבות בגנים תורניים מותאם לרוח החינוכית של אוכלוסיית הגן לרבות הוספת שיעור מלמד. תלמידים שלא ישובצו בגני ישי, ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם.

תהליך הרישום לגנים פרטיים או לגנים בזרם החרדי (מוכר שאינו רשמי)

לביצוע הרישום עליכם לפנות למנהל המוסד המבוקש ולקבל אישורו לרישום באמצעות (נספח ד'), יש להצטייד בתעודת זהות ובספח הילדים. הרישום יתבצע . ובאפליקציית ״אשדודית״ www.ashdod.muni.il אתר האינטרנט רישום לגן ילדים ללא המסמכים המצוינים לעיל יבוטל.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online