מידעון רישום לגני הילדים 2019

צהרונים

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך) הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: . www.ironit.org.il פתיחת הרישום לצהרונים במהלך חודש יוני.

הרישום לצהרונים

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online