מידעון רישום לגני הילדים 2019

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8565597 8565549 8565525 8565525 8565550 8565550 8565569 8565569 8565567 8565567 6647059 6647059 8565572 8565570 8565572 8565573 8565573 8553534 9758712 8551747 8553508 8553508 8554079 8554104 8553514 8553546 8553515 8553592 8553534 8544470 8551747 8554079 8554104

6 האצ"ל 25 אילת

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום טרום

כוכב ים

א' א' א' א' א' א' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

שלדג

17 הראשונים 17 הראשונים

מפרש א' מפרש ב'

15 הזית 15 הזית

מ"מ

גלים

ממ"ד

חובה

אור-ים קונכיה

37 הרב קוק 37 הרב קוק 7 המעפילים 7 המעפילים 12 דוד ילין 12 דוד ילין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שושן

אקליפטוס

זיו

ממ"ד ממ"ד

מנוף ימית

8 שועלי שמשון 5 חטיבת כרמלי 8 שועלי שמשון 5 שדרות עוזיהו 5 שדרות עוזיהו

מ"מ

חלמיש משוט דולפין

ג' ג' ג' ג' ג'

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

משחתת

סהרון שונית

20 גלים 9 דולפין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום

ריף

13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 17 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

מכמורת 1 כסיף 2 כסיף

1 מפרשית

חובה

חופית

7 החובלים 7 החובלים

משקפת

שביט רחפת

31 הרב שאולי

12 גולשים

1 גולשים

20 גלים 9 דולפין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נעמית נוף ים דייגים

13 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

2 מפרשית

נווה-ים

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online