מידעון רישום לגני הילדים 2019

רשימת הגנים בעיר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8553515 6826733 8553592 8553617 8553617 8553621 6112489 8553625 8553625 8553646 6320147 8555026 8646889 8553672 8587928 6437806 6437806 8553646 8553616 8553616 8553616 8555026 8646889 8587928 8553752

31 הרב שאולי 2 הרב שאולי 12 גולשים 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן 12 אברהם עופר

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום טרום חובה

ברק

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

ארזים

2 גולשים

חוף

גומא

שנהב כנרת דוברת

9 דולפין

ממ"ד

14 שי עגנון 14 שי עגנון 20 בלפור 16 אבן עזרא 4 אלאשווילי 14 אלאשווילי

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חן

חצב

דוכיפת

לוטם נווטים

11 שמואל הנגיד

נוגה

34 ביאליק

חמניות

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

עירית

עפרוני

20 בלפור

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

פשוש

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 4 אלאשויילי 14 אלאשוולי 34 ביאליק 21 מיכשוולי

סירונית

רננים

מלחים אפיק אנקור

טרום

זמיר מזח

מ"מ

טרום

ו'

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online