מידעון רישום לגני הילדים 2019

תוכן עניינים

מידע כללי

4 6

מועדי-רישום

מידע-כללי-על-גני-הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות-ותהליך-רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע-על-תהליך-השיבוץ

18

רשימות-גני-ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בנין העיריה קומת .10 הכניסה, רחוב הגדוד העברי 08-8677319 : , פקס 08-9568282 : טלפון sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online