מידעון רישום לגני הילדים 2019

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

9919863 9919863 8555075 8553752 8553776 8553776 8558702 8540921 8540921 8556333 8556333 8666175 8666175 8555928 8555928 8669780 8555869 8650934 8650934 8663464 8663463 6379430 6379236 8660932 8642917 8642917 8642918 8642918 8655671 8655671 8646283 8646283

ב' 4 אברהם שפירא ב' 4 אברהם שפירא

מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ממ"ד מ"מ מ"מ

חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום

נמל

ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

אלמוג כרמים 1 שילה 2 שילה 3 שילה

א 4 ש. בן יוסף 21 מיכשוולי

22 מילמן 22 מילמן

23 נתן אלבז 10 מ.הדמומית 10 מ.הדמומית

6 ישי

1 מ.הדמומית 2 מ.הדמומית

ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'

בי"ס צמח א' 35 הרותם בי"ס צמח א' 35 הרותם

1 ' צמח א 2 ' צמח א

19 צבעוני 19 צבעוני 3 מ.הדגנית 3 מ.הדגנית

1 ישי 2 ישי 3 ישי 7 ישי 4 ישי 5 ישי

20 כפתור החולות 8 מבוא השרביטן בי"ס 8 פתח תקווה אשכול בי"ס 8 פתח תקווה אשכול

שיטה

אשל

6 ראש פינה 6 ראש פינה

הדר

לבונה

13 פתח תקווה 13 פתח תקווה

דולב

אשחר

4 יבניאל 4 יבניאל

ערמונים

אופיר

בי"ס דביר 11 ראש פינה ב"יס אמירים 3 עליה ב"יס אמירים 3 עליה

אלה

1 אמירים 2 אמירים

י' י' י' י' י' י'

7 קק"ל 7 קק"ל 60 קק"ל 60 קק"ל

תילתן

ירדן

רעים כלנית

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online