מידעון רישום לגני הילדים 2019

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8677686 8558293 8679281 8679281 8670803 8553639 8553639 8675223 9562031 6467813 8670512 8551054 8551054 8558293 8670803 8675233 8679303 8679303 9562031 6467813 8647170 8647170 8644430 8656473 8656473 8652677 8646541 6334100 8656477 8652677 8646541 8669703 8665690

3 ניסן

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום טרום חובה

קשת נרקיס בוסתן

יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' טו' טו'

17 בנימין

6 שבט ראובן 6 שבט ראובן 5 רח' תשרי

שיבולת

אתרוג

7 ניסן 7 ניסן

אביב

תמר

11 תשרי

ארז שני

40 שבט בינימין

ב' 11 תשרי

תלמים

36 שבט בינימין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נירים

17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין

דגן

אירוסים

סחלב תאנה

5 רח' תשרי

11 תשרי

טרום

ריחן גפן יוגב

38 שבט בינימין 38 שבט בינימין 40 שבט בינימין

8 ישי אסיף אחווה רעות

ב' 11 תשרי

8 המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 23 המלך דוד 12 המלך דוד 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 46 המלך שלמה 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 5 משה יואל סלומון

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שקד

זית

פז

עינב הדס חרוב ברוש יסמין פלג טופז כרכום

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

חובה

מ"מ מ"מ

חובה חובה

4 רח' סירקין

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online