מידעון רישום לגני הילדים 2019

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8663471 8678934 8646806 8553520 8553520

41 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום טרום חובה חובה טרום

סיטי מורן סיטי רקפת סיטי דקל סיטי שירה סיטי צליל

2 המרי 2 המרי

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online