מידעון רישום לגני הילדים 2019

רישום לגני הילדים

מועדי הרישום: . 31/1/2019 ועד יום חמישי, כ״ה בשבט, 7/1/2019 החל מיום שני, א' בשבט, אמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד, הרישום לגני הילדים יתבצע ב ״רישום לחינוך״ ובאפליקציית > www.ashdod.muni.il בכתובת ״אשדודית״.

8:30-12:00 קבלת קהל: ימים א', ב׳, ג׳, ה' משעה 16:00-18:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל

, מחלקת רישום, בניין העיריה, קומת הכניסה. 10 מרכז הרישום: רחוב הגדוד העברי

מרכז הרישום מיועד למתן שירות לרושמים באמצעות הוראת קבע בלבד (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט העירוני).

בעת הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות, אגרת ביטוח). גובה תשלום סל תרבות וביטוח יפורסמו בתחילת שנת הלימודים ובהתאם להנחיית וועדת החינוך של כנסת ישראל.

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online