מידעון רישום לגני הילדים 2019

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הודעות חשובות: עיריית אשדוד שמה בראש סדר עדיפויותיה להנגיש את השירות לתושב, גם השנה ישובצו תלמידים הלומדים בגן עירוני ומיועדים להמשיך וללמוד באופן אוטומטי ולכן אין צורך ברישום מחדש! באותו גן, הודעות שיבוץ ישלחו להורים באמצעות מייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה במחלקת רישום. הרישום לצהרונים (צמ"ח) הרישום לצהרונים יבוצע על צהרונים בגני ילדים - .2019 ידי החברה העירונית באתר רישום לצהרונים שיפתח במהלך חודש מאי

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online