מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימתהגניםבעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב'

8550454 8656829 8656801 8656829 8544368 8544470 8677686 8553639 8553639 8670803 8670803 8670512 8679303 8679303 9562031 9562031 8551054 8551054 8558293 8679281 8679281 8675223

13 נחל קדרון 3 נחל שניר 3 נחל שניר 3 נחל שניר

חובה ממ”ד טרום מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום ממ”ד חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ

פרחי ים איילות דגנית סיגלית חבצלת החוף

11 צאלים

14 קישון

אופק קשת אביב תמר אתרוג תאנה

3 ניסן 7 ניסן 7 ניסן

5 רח’ תשרי 5 רח’ תשרי

36 שבט בינימין 38 שבט בינימין 38 שבט בינימין 40 שבט בינימין 40 שבט בינימין 17 שבט בנימין 17 שבט בנימין 17 שבט בנימין 6 שבט ראובן 6 שבט ראובן

9 ישי

גפן יוגב

8 ישי

שני

אירוסים

דגן

סחלב בוסתן

שיבולת

11 תשרי

ארז

17 שבט בנימין

11 ישי אסיף

6467813 6467813

ב' 11 תשרי ב' 11 תשרי

תלמים

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

23

Made with FlippingBook Ebook Creator