מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימת גנים חינוךמיוחד

טלפון גן 6534945 6681043 8544470 8544470 8644205 8677686 6175078 8644430 8659963 9340627 6414853 6414853 8676214 8676214 6174283 8602541 8602541 8675122 8553786 8553688

כתובת הגן

שם הגן

רובע

י

2 אליהו הנביא

יהב

יא

11 הר נבו 113 מצדה 113 מצדה 94 תשרי

נבו

יא' יא' יב' יב' יב' יג' יג' יג' יג' יג' ז ״ י ז ״ י

גלי ים חרצית

שיר ניסן

3 ניסן

11 תשרי

שקמה

23 המלך דוד

רימון אורן אניה

41 המלך חזקיה 41 המלך חזקיה 1 הנביא עמוס 7 המלך אמציה

יונה

לכיש

26 שוהם 26 שוהם

סנונית מצפן

11 כינור 2 המרי 2 המרי

אדמונית

ר ״ מע סיטי סיטי סיטי סיטי סיטי סיטי

דברה צהלה סייפן

15 הציונות

67 העצמאות 67 העצמאות 63 העצמאות

רפסודה

כרמל

נווה

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

27

Made with FlippingBook Ebook Creator