קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

‎ קרן נסיכת הילדים הצגת ילדים

18:30 |

Made with FlippingBook Annual report