קיץ 2019 בפארק אשדודים

פארק אשדוד-ים פעילות ללא הפסקה

כ נ י סה ח ו פשי ת ללא תשל ו ם

זומבה 21:00 ' יום ה 15.8 20:30 ' יום ג 20.8 21:00 ' יום ה 22.8

20:30 ' יום ג 27.8 21:00 ' יום ה 29.8

Made with FlippingBook Annual report