שנתון סטטיסטי אשדוד 2023

שנתון סטטיסטי אשדוד 2023

שנתון סטטיסטי 2023 אשדוד

שנתון סטטיסטי 2023 אשדוד

מערכת השנתון מנהלת מחלקת מחקר, ידע ואסטרטגיה עירונית: ד"ר שרית ניסים סגנית מנהלת מחלקת אוריינות וידע עירוני: סבטה פזניאק ארז דרור GIS מנהל תחום מערכות הנדסה ו-

2023 , דצמבר

, אשדוד 10 כתובת: הגדוד העברי 771001 : מיקוד 28 . ת.ד

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ושום אמצעי, אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והעתקה) בלא אישור בכתב ממחלקת מחקר, ידע ואסטרטגיה עירונית. הרוצה לצטט, רשאי לעשות כן בתנאי שיציין את המקור

דבר ראש העיר

על פיתוח בר קיימא, גידול חיי התרבות בה, המשך ההצטיינות בחינוך ושמירה על מעמדה של העיר וחוסנה העירוני, החברתי והכלכלי. התושבים נמצאים במרכז חשיבתנו ועשייתנו ועל כן אנו רואים מחובתנו להמשיך לייעל ולשפר את השירותים הניתנים לתושבים ולהבטיח מצוינות בכל שירותי העירייה גם בשנים הבאות. אני מבקש להודות למחלקת מחקר ידע ואסטרטגיה עירונית ולעומדת בראשה ד"ר שרית ניסים, על איסוף המידע הרב, עריכתו והנגשתו לציבור ולמקבלי ההחלטות בעיר אשדוד.

השנתון הסטטיסטי משקף את עוצמתה ורבדיה הרב-גוניים של העיר אשדוד. לשנתון הסטטיסטי משמעות רבה בהיותו בבואה של העיר בעבר ובהווה באמצעות מגוון נתונים דמוגרפיים, קהילה, בינוי, תחבורה, תעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה ועוד. השנתון הסטטיסטי הינו כלי אפקטיבי ויעיל המסייע רבות בפועלנו לפיתוחה וקידומה של העיר. הנתונים המקיפים, ניתוח המגמות והמידע המצויים בו, יוצרים תמונת מצב מהימנה ועדכנית, הן באשדוד והן בהשוואה לערים הגדולות בישראל, המאפשרת קבלת החלטות על בסיס נתונים אובייקטיביים, כמו גם הגדרת מדדים להצלחה. אשדוד, העיר הישראלית לחוף הים התיכון, חווה בשנים האחרונות תנופת פיתוח מואצת בכל תחומי העשייה, בחומר וברוח. תנופה זו מקבלת ביטוי גם בשנתון הסטטיסטי של אשדוד לשנת המונח לפנינו: בגידול האוכלוסייה, 2023 פיתוח ושדרוג התשתיות, שיפור השירותים העירוניים מתוך דגש מיוחד

בכבוד רב, ד"ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

דבר המנכ''ל

העיר וברובעים לאורך שנים, מאפשרים לנו לאתר נושאים ותחומים בהם נדרשת התערבות ושיפור השירות לתושבי העיר. אנו מאמינים כי ניהול מבוסס נתונים המיושם בעבודת העירייה, מאפשר לשמר מצוינות עירונית לאורך זמן תוך צמיחה מתמדת, שתוביל ל"קפיצת מדרגה" עירונית בכל התחומים, ולהמשך מיצובה של אשדוד כעיר הישראלית, עיר מקיימת, אטרקטיבית למגוון אוכלוסיות, ומספקת שירות איכותי ומקצועי לתושביה.

העיר אשדוד יודעת בשנים האחרונות תנופת פיתוח ועשייה בתחומים רבים. התפתחות עירונית זו אינה מתרחשת מעצמה. אינה דבר מובן מאליו. היא תוצר של ניהול איכותי ומקצועי: מונחה חזון, מוכוון תוצאות, ניהול המשלב תהליכי תכנון, בקרה ומדידה שוטפים. בשנתון שלפניכם מוצגים נתונים הנוגעים להיבטים שונים של העיר, נתונים דמוגרפיים, נתוני בינוי, דיור ותשתיות, חינוך, קהילה, תרבות ועוד ומהווים כלי עזר בניהול העיר. כמו כן, נתונים אלו מסייעים לאנשי מחקר ואקדמיה, חברות וארגונים שונים ולתושבי אשדוד המתעניינים ומבקשים ללמוד על העיר. השנתון הסטטיסטי מאפשר לנו לתכנן ולפעול על בסיס מסד נתונים רחב, מעודכן ואובייקטיבי והינו תנאי הכרחי ליישום תהליכים אסטרטגיים רחבי היקף, כמו גם לפעילות השוטפת והיום יומית. פרקי השנתון השונים משקפים את התוצאות של העשייה הרבה של אגפי העירייה והחברות העירוניות. הנתונים הרבים, המשקפים את הנעשה ברמת

בכבוד רב, אילן בן עדי מנכ"ל העירייה

4

דבר מנהלת מחלקת מחקר, ידע ואסטרטגיה עירונית

ברצוני להודות לכל בעלי התפקידים בעירייה ובחברות העירוניות שסייעו לנו בקבלת הנתונים. תודה מיוחדת לסבטה פזניאק, סגנית מנהלת מחלקת אוריינות וידע עירוני, על עבודתה המקצועית והנאמנה באיסוף הנתונים ובהבאתם לפרסום. כמו כן, תודתנו לארז דרור על הסיוע הרב בהכנת המפות המלוות בשנתון.

אני שמחה להציג לעיונכם את השנתון , בו 2023 הסטטיסטי של העיר אשדוד תמצאו מידע רב ועדכני על העיר בתחומי החיים השונים. נתוני השנתון מבוססים על מקורות מידע רשמיים הזמינים עבורנו ובעיקר נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הפנים ומרשם האוכלוסין, המוסד לביטוח לאומי, השירות המטאורולוגי ומקורות פנים ארגוניים כגון: נתוני ארנונה וגבייה, חינוך, תפעול, כספים, משאבי אנוש, חברות עירוניות ועוד. השנתון מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית בלוחות, גרפים ומפות של העיר על מורכבותה 2022-2010 אשדוד בשנים רבת הפנים, וחושפת תהליכים שונים המתרחשים בה לאורך זמן. בשנתון מרוכזים נתונים רבים אודות המאפיינים הפיזיים והאנושיים של העיר, בהם: השטח האקלים ואיכות הסביבה, דמוגרפיה, כלכלה ורמת חיים, קהילה ושירותים חברתיים, חינוך, תרבות ושירותים עירוניים. כל אלה מוצגים בניתוח לאורך זמן ובהשוואה לערים הגדולות בישראל.

בכבוד רב, ד"ר שרית ניסים

מנהלת מחקר, ידע ואסטרטגיה עירונית

5

תוכן עניינים

20

ציוני דרך בתולדות העיר

24

אשדוד כיום

27

סמל העיר

28

הערות והסברים

29

חלוקה לאזורים גיאוגרפים סטטיסטיים (אג"ס).

32

: שטח אקלים ואיכות סביבה 1 פרק

39

שטח שיפוט וצפיפות לפי רובע 1.1

40

שימוש קרקע 1.2

41

2021 , שימוש קרקע ערים מרכזיות 1.3

41

2021-2011 , צפיפות לקמ"ר אשדוד 1.4

42

2021 , צפיפות לקמ"ר ערים מרכזיות 1.5

42

2022-2007 , ממוצע יומי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית 1.6

43

2022 , ממוצע יומי של טמפרטורה יומית מקסימלית ומינימלית 1.7

43

2022-2008 , כמות משקעים אשדוד 1.8

44

2022-2008 , ימי גשם אשדוד 1.9

44

2021-2000 , ריכוזי גופרית דו חמצנית וכלל תחמוצת חנקן 1.10

45

2021-2018 , ריכוזים של גופרית דו חמצנית באשדוד חיפה ותל אביב-יפו 1.11

45

2021-2018 , כלל תחמוצת חנקן באשדוד חיפה ותל אביב-יפו 1.12

46

2021-2000 , ריכוזי אוזון וחלקיקי אבק מרחף 1.13

46

2021-2018 , ריכוזים של אוזון באשדוד, חיפה ותל אביב-יפו 1.14

47

2021-2018 , חלקיקי אבק מרחף באשדוד, חיפה ותל אביב-יפו 1.15

47

2021-2018 , בדיקות מיקרוביולוגיות של חופי הרחצה באשדוד 1.16

48

2021 , בדיקות מיקרוביולוגיות של חופי רחצה נבחרים 1.17

48

2021-2017 , בדיקות כימיות וביולוגיות נחל לכיש 1.18

תוכן עניינים

49

2021-2000 , שפכים במכון טיפול 1.19

49

2021 , אירועי חומרים מסוכנים 1.20

50

2021 , אירועים מסוכנים לפי דרגת האירוע 1.21

50

2021-2011 , אירועי חומ"ס אשדוד והסביבה 1.22

51

מיכלי אצירת פסולת למחזור 1.23

51

2021-2011 , פסולת יומית לתושב 1.24

52

2021 , פסולת יומית לתושב הערים הגדולות 1.25

52

2021-2014 , סך פינוי פסולת להטמנה 1.26

53

2021 , פסולת ביתית ומסחרית שנאספה בערים הגדולות 1.27

53

2021 , אופן טיפול בפסולת בערים הגדולות 1.28

54

2021 , אחוז מחזור והשבה מסך הפסולת בערים הגדולות 1.29

55

: דמוגרפיה 2 פרק אוכלוסיית אשדוד 2.1

62

63

2021-1956 התפתחות אוכלוסיית אשדוד 2.2

63

- אחוזים 2021-1956 גידול האוכלוסייה באשדוד 2.3

64

2021 , אוכלוסיית הערים הגדולות בישראל 2.4

64

2021-2015 אוכלוסיית הערים הגדולות בישראל 2.5

65

, באחוזים 2021-2015 , גידול האוכלוסייה בערים הגדולות בישראל 2.6

65

גידול האוכלוסייה בערים הגדולות בישראל, לאורך שנים באחוזים 2.7

66

2022-2010 , אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים 2.8

67

באחוזים 2022-2010 , אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים 2.9

68

2022 , מפה- אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים 2.10

69

2022-2009 , בתי אב באשדוד 2.11

70

מפה- בתי אב ברבעים 2.12

תוכן עניינים

71

2021-2011 מרכיבי גידול האוכלוסייה באשדוד 2.13

72

2021-2011 , מרכיבי גידול האוכלוסייה באשדוד 2.14

73

2021 , מרכיבי גידול האוכלוסייה-השוואה בינעירונית 2.15

74

2022-2014 , ילודה באשדוד לפי רבעים 2.16

75

מפה- ילודה לפי רבעים 2.17

76

2022-2009 , נתוני פטירה באשדוד 2.18

77

2022-2010 , נתוני פטירה באשדוד לפי רבעים 2.19

78

2022-2012 , ילודה ותמותה באשדוד 2.20

78

2022 ילודה ותמותה באשדוד לפי רבעים 2.21

79

(באלפים) 2021-2010 , אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל 2.22

79

(באחוזים) 2021-2012 , אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל 2.23

80

2022 , אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים וקבוצות גיל 2.24

81

(באחוזים) 2022-2019 אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל 2.25

81

(באחוזים, גרף) 2022-2019 , אוכלוסיית אשדוד לפי קבוצות גיל 2.26

82

2021 , התפלגות אוכלוסייה לפי גיל באחוזים- השוואה בינעירונית 2.27

83

2022 , מפה- אוכלוסיית אשדוד לפי רבעים וקבוצות גיל 2.28

84

2022 , לפי רובע +61 ובני 17-0 אוכלוסיית אשדוד בני 2.29

84

2022 , אוכלוסיית אשדוד לפי מין ורובע 2.30

85

2022 , כניסה ויציאה לפי ישוב מקור ויעד 2.31

86

2022 , נכנסים לאשדוד לפי ישוב וקבוצת גיל 2.32

87

2022 , יוצאים מאשדוד לפי ישוב וקבוצת גיל 2.33

88

2022 , נכנסים לאשדוד לפי ישוב מוצא ומצב משפחתי 2.34

89

2022 , יוצאים מאשדוד לפי ישוב ומצב משפחתי 2.35

תוכן עניינים

90

2022 , נכנסים לאשדוד לפי רובע וקבוצת גיל 2.36

91

2022 , יוצאים לפי רובע וקבוצת גיל 2.37

92

2022 , נכנסים לפי רובע ומצב משפחתי 2.38

93

2022 , יוצאים לפי רובע ומצב משפחתי 2.39

94

2021-2010 , תנועת האוכלוסייה- השוואה בינעירונית 2.40

96

2021-2014 , מאזן הגירה כללי בערים מרכזיות 2.41

96

2021-2006 , מסך האוכלוסייה בעיר +1990 אחוז עולי 2.42

97

2021-2010 , אוכלוסיית יוצאי אתיופיה לפי גיל 2.43

97

2021-2011 , השתקעות ראשונה של עולים באשדוד 2.44

98

2021 , השתקעות ראשונה של עולים 2.45

99

2021-2014 , עולים לפי יישובי השתקעות ראשונה עיקריים 2.46

99

2021 , עולים לפי ארץ מגורים אחרונה וישוב מגורים ראשון בישראל 2.47

100

2022 , התפלגות עולים באשדוד לפי רובע 2.48

101

2022 , התפלגות עולים לפי גיל בעת העלייה 2.49

101

2022 , התפלגות עולים לפי גיל בעת העלייה באחוזים 2.50

102

2022 מדינות מרכזיות מהן הגיעו לאשדוד עולי 2.51

103

2021 , משקי בית בערים הגדולות, לפי גודל משק הבית 2.52

103

ממוצע נפשות למשק בית בערים הגדולות 2.53

104

: חינוך והשכלה 3 פרק

110

מצבת תלמידים באשדוד תשפ"ג 3.1

110

תלמידים באשדוד לפי קבוצת גיל וכיתה, תשע"ח-תשפ"ג 3.2

111

מספר תלמידים באשדוד (כולל גני ילדים), תשע"ח-תשפ"ג 3.3

111

מצבת מוסדות באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג 3.4

תוכן עניינים

111

ילדים בגני הילדים העירוניים לפי גיל ומגזר, תשפ"ג 3.5

112

מצבת בתיה"ס היסודיים- ממלכתיים אשדוד, תשפ"ג 3.6

114

מצבת בתיה"ס היסודיים-ממ"ד אשדוד, תשפ"ג 3.7

116

מצבת בתיה"ס העל-יסודיים באשדוד, תשפ"ג 3.8

122

מצבת בתיה"ס לחינוך מיוחד באשדוד, תשפ"ג 3.9

122

מערכת החינוך באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג 3.10

123

מספר תלמידים לפי זרם בכיתות א' באשדוד, תשע"ח- תשפ"ג 3.11

123

מספר תלמידים בכיתה א' לפי זרם באחוזים, תשע"ח-תשפ"ג 3.12

124

מספר תלמידים בחינוך היסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.13

124

חינוך יסודי באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג 3.14

125

חינוך יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.15

125

חינוך יסודי- אחוז השינוי במספר התלמידים לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.16

126

מספר תלמידים בחינוך העל יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.17

126

חינוך על יסודי באשדוד לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.18

127

חינוך על יסודי- אחוז השינוי במספר התלמידים לפי זרם, תשע"ח-תשפ"ג 3.19

127

מספר תלמידים באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ג 3.20

128

אחוז תלמידים לפי מסגרת באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ג 3.21

128

חינוך מיוחד- גנים, תשע"ח-תשפ"ג 3.22

129

כיתות שילוב- יסודי, תשע"ח-תשפ"ג 3.23

129

כיתות שילוב- על יסודי, תשע"ח –תשפ"ג 3.24

130

מספר תלמידים בבתי הספר לחינוך מיוחד, תשע"ח-תשפ"ג 3.25

131

זכאות לבגרות- השוואה בית ספרית, תשע"ח-תשפ"א 3.26

132

נתוני בגרויות- השוואה בית ספרית, תשפ"א כולל חינוך מיוחד 3.27

תוכן עניינים

133

אחוז תלמידי י"ב הזכאים לתעודת בגרות באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח- 3.28 תשפ"א אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח-תשפ"א 3.29

133

134

שיעור זכאות לבגרות בפיקוח תשפ"א 3.30

134

שיעור הזכאים לתעודת בגרות בפיקוח באשדוד תשפ"א 3.31

135

2021-2017 , נשירה ממערכת החינוך בפיקוח עירוני באשדוד 3.32

135

2021-2017 , נשירה לפי שכבת גיל באשדוד 3.33

136

מספר סטודנטים לכלל התארים באשדוד, תשע"ח-תשפ"ג 3.34

136

אחוז שינוי במספר הסטודנטים באשדוד ובישראל, תשע"ח-תשפ"ב 3.35

137

מספר סטודנטים לתואר ראשון באשדוד ובערים הגדולות, תשע"ח- תשפ"ב 3.36

137

מספר סטודנטים לתואר ראשון באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב 3.37

138

מספר הסטודנטים לתואר ראשון באשדוד, תשע"ח-תשפ"ב 3.38

מספר סטודנטים לתארים שני ושלישי באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב 3.39 138 מקבלי תואר ראשון (באחוזים), לפי סוג מוסד באשדוד ובערים הגדולות, תשפ"ב 3.40 139 : כלכלה ואיכות חיים 4 פרק 140 2020 , הרכב הכנסה חודשית למשק בית בישראל ובערים הגדולות בישראל 4.1 147 שכר ברוטו ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, לפי מין, בערים הגדולות 4.2 148 שכר חודשי ושנתי ממוצע של העולים השכירים לפי שנת עליה ולפי צורת יישוב, 4.3 2019 149 שכר שנתי ממוצע של עולים לפי שנת עלייה (ברוטו) 4.4 149 2019 , קבוצות ההכנסה של עובדים שכירים בישראל ובערים הגדולות 4.5 150 2019, קבוצות ההכנסה של עובדים עצמאיים בישראל ובערים הגדולות 4.6 150 2019 , קבוצות ההכנסה של עובדים שכירים ועצמאיים באשדוד 4.7 151 2023 , מבוטחים בביטוח לאומי בישראל ובערים הגדולות 4.8 151 2020 , הוצאות חודשית לתצרוכת משק הבית בישראל ובערים הגדולות 4.9 152

תוכן עניינים

153

2020 , נתונים נבחרים על דיור בישראל ובערים הגדולות 4.10

154

2020 , הוצאות לשכר דירה באשדוד ובערים הגדולות 4.11

154

2020 , אחוז הגרים בדירות בבעלות ובדירות שכורות, בישראל ובערים הגדולות 4.12

155

2020 , ערך דירה בבעלות בישראל ובערים הגדולות 4.13

155

2020 , צפיפות דיור, בישראל ובערים הגדולות 4.14

156

2022 אחוז הגרים בדירות לשכירות 4.15

156

אחוז הגרים בדירות לשכירות באשדוד לאורך השנים 4.16

157

2019 , הערים הגדולות 8- בעלות על מוצרים בני קיימא ב 4.17

158

2015-2022 ממוצע נפשות למשק בית, בישראל ובערים הגדולות 4.18

159

ממוצע נפשות למשק בית באשדוד, לאורך שנים 4.19

159

2022-2017 , ממוצע נפשות למשק בית באשדוד ובישראל 4.20

160

2022 , ממוצע נפשות למשק בית לפי רבעים 4.21

161

מדדים לאי שוויון בישראל ובערים הגדולות 4.22

162

2019 , מדד ג'ני בישראל ובערים הגדולות 4.23

162

2021-2017 תחולת העוני בישראל ובערים מרכזיות 4.24

163

תחולת העוני באשדוד, לאורך שנים 4.25

164

2021 , תחולת העוני, בישראל ובערים מרכזיות 4.26

164

2019 אשכול חברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים באשדוד, מפקד 4.27

165

: שירותים קהילתיים: מנהל השירותים החברתיים וביטוח 5 פרק לאומי

170

2022-2011 , יחידות טיפול לפי רובעים 5.1

171

2022-2011 , יחידות טיפול באשדוד 5.2

172

2022 , יחידות טיפול ונפשות בטיפול לפי רובעים 5.3

173

2022-2011 , נפשות בטיפול לפי קבוצות גיל 5.4

תוכן עניינים

173

2022-2011 , נפשות בטיפול לפי ארץ לידה 5.5

174

2022 , נפשות בטיפול לפי ארץ לידה 5.6

175

2022-2011 , בני נוער בטיפול מנהל רווחה 5.7

176

2022-2018 , בתי אב בטיפול לשכות אזוריות 5.8

176

2021 , מקבלי קצבת זקנה ושארים בערים הגדולות 5.9

177

2021 , אחוז מקבלי השלמת הכנסה בערים הגדולות 5.10

177

2021-2010 , מקבלי קצבת זקנה ושארים באשדוד 5.11

178

2022-2010 , מקבלי קצבת זקנה באשדוד 5.12

178

2021 , מקבלי גמלת סיעוד בערים הגדולות 5.13

179

2021-2010 , מקבלי גמלת סיעוד באשדוד 5.14

179

2021 , מקבלי גמלת נכות בערים הגדולות 5.15

180

2021 , מקבלי גמלת נכות בערים הגדולות 5.16

180

2022-2010 , מקבלי גמלת נכות באשדוד 5.17

181

2021 , מקבלי גמלת ניידות בערים הגדולות 5.18

181

2021-2010 , מקבלי גמלת ניידות באשדוד 5.19

182

2021 , מקבלי קצבאות ילדים בערים הגדולות 5.20

182

2021 , בערים הגדולות + ילדים 4 מקבלי קצבת משפחות עם 5.21

183

2021-2010 , מקבלי קצבאות ילדים באשדוד 5.22

183

2021 , מקבלי דמי לידה בערים הגדולות 5.23

184

2021-2010 , מקבלי דמי לידה באשדוד 5.24

184

2021 , מקבלי דמי אבטלה בערים הגדולות 5.25

184

2021-2010 , מקבלי דמי אבטלה באשדוד 5.26

185

2021 , מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בערים הגדולות 5.27

תוכן עניינים

185

2021 , אחוז מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בערים הגדולות 5.28

186

2021-2010 , מקבלי גמלת הבטחת הכנסה באשדוד 5.29

186

2021 , מקבלי דמי מזונות בערים הגדולות 5.30

186

2021-2010 , מקבלי דמי מזונות באשדוד 5.31

187

: תעסוקה 6 פרק

191

2021-2010 , בכח העבודה באשדוד +15 אוכלוסיית בני 6.1

191

2021 , בכח העבודה לפי גיל ומין באשדוד +15 אחוז בני 6.2

192

2021 , בכח העבודה בערים הגדולות לפי גיל +15 אחוז בני 6.3

192

2021 , אחוז המועסקים והבלתי מועסקים לפי מין בערים הגדולות 6.4

193

2021-2010 , אחוז המועסקים והבחלתי מועסקים באשדוד 6.5

193

2021-2013 , בלתי מועסקים בערים הגדולות 6.6

194

2021 , לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות +15 אוכלוסיית בני 6.7

195

2021 , לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות- גברים +15 אוכלוסיית בני 6.8

196

2021 , לפי תכונות כח העבודה ומין בערים הגדולות- נשים +15 אוכלוסיית בני 6.9

196

2021 , ומעלה לפי היקף העבודה בערים הגדולות 15 אוכלוסיית בני 6.10

197

2021 , מועסקים לפי ענף כלכלי בערים הגדולות 6.11

198

2021 , מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות 6.12

199

2021 , מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות- נשים 6.13

200

2021 , מועסקים לפי משלח יד בערים הגדולות- גברים 6.14

201

2021 , בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד +15 בני 6.15

202

2021 , בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד- גברים +15 בני 6.16

203

2021 , בכח העבודה בערים הגדולות לפי מספר שנות לימוד- נשים +15 בני 6.17

204

2021 , שביעות רצון ממקום העבודה בערים הגדולות 6.18

תוכן עניינים

204

2021 , שיעור המועסקים המרוצים מהכנסתם בערים הגדולות 6.19

205

2022-2010 , דורשי עבודה בלשכות תעסוקה בערים הגדולות 6.20

205

2022 , ממוצע דורשי עבודה אקדמאים בערים הגדולות 6.21

206

2021 , שיעור האבטלה הממושכת בערים הגדולות 6.22

207

2021 , מועסקים לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין בערים הגדולות 6.23

208

2021 , מועסקים לפי מקום מגורים ומקום עבודה בערים הגדולות 6.24

209

: בינוי תשתיות ותחבורה 7 פרק

215

2021 , שטח התחלת בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות 7.1

216

2021-2010 , שטח התחלת בנייה באשדוד לפי ייעוד 7.2

217

2021-2010 , שטח התחלת בנייה באשדוד לפי ייעוד 7.3

217

2021 , התחלת בנייה לפי מספר קומות בבניין בערים הגדולות 7.4

218

2021 , התחלת בניית דירות לפי מספר חדרים בדירה בערים הגולות 7.5

219

2021 , שטח גמר בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות 7.6

220

2021-2010 , שטח גמר בנייה לפי ייעוד באשדוד 7.7

221

0221-2010 , שטח גמר בנייה באשדוד לפי ייעוד 7.8

221

2021 , גמר בנייה של דירות לפי מספר חדרים בדירה בערים הגדולות 7.9

222

2021-2012 , מכירת דירות חדשות בערים הגדולות 7.10

222

2021 , מחירים ממוצעים של דירות חדשות לפי מספר חדרים בערים הגדולות 7.11

223

2021 , בערים הגדולות 2 מחירים ממוצעים של דירות יד 7.12

223

2021 , מספר דירות במבנה בערים הגדולות 7.13

224

2021 , דירות ומעלה במבנה בערים הגדולות 41 מבני בני 7.14

224

2021 , משקי בית לפי צפיפות דיור בערים הגדולות 7.15

225

2022-1991 , היתרי בנייה ליחידות דיור לפי רובע באשדוד 7.16

תוכן עניינים

226

2021-1991 , תעודות גמר ליחידות דיור לפי רובע 7.17

227

2021-2011 , היתרי בנייה ותעודות גמר ליחידות דיור באשדוד 7.18

228

2022-2020 , פרויקטים שהסתיימו אגף מבני ציבור 7.19

229

2021 , יחידות דיור לפי אזור סטטיסטי באשדוד 7.20

231

2021 , התחלת בנייה של תשתיות עירוניות בערים הגדולות 7.21

231

2021 , סיום בנייה של תשתיות עירוניות בערים הגדולות 7.22

232

2021 , צריכת מים ביתית לנפש בערים הגדולות 7.23

232

2021-2011 , צריכת מים לנפש למגורים באשדוד 7.24

233

2021 , כלי רכב ממונעים רשומים בערים הגדולות 7.25

233

2021 , כלי רכב פרטיים רשומים בערים הגדולות לפי שנת עלייה לכביש 7.26

234

2021 , מורשים לנהוג לפי סוג רכב בערים הגדולות 7.27

235

2021 , מורשים לנהוג לפי גיל בערים הגדולות 7.28

235

2021 , אמצעי הגעה לעבודה בערים הגדולות 7.29

236

2022 , צי הרכב של עיריית אשדוד 7.30

236

2020-2005 , תנועת נוסעים בנמל אשדוד 7.31

237

2020-2010 , תנועת נוסעים בנמלי אשדוד, חיפה ואילת 7.32

237

2021-2005 , תנועת מטענים (פריקה וטעינה) בנמל אשדוד 7.33

238

2021-2005 , תנועת מטענים בנמל אשדוד 7.34

238

2021-2005 , תנועת מכולות בנמל אשדוד 7.35

239

2021-2005 , ביקורי אוניות בנמלי אשדוד, חיפה ואילת 7.36

240

: סדר ציבורי 8 פרק

249

2020 , מבוגרים וקטינים מורשעים לפי סוג עבירה בערים הגדולות 8.1

249

2020 , תושבי אשדוד מבוגרים וקטינים מורשעים לפי סוג עבירה באחוזים 8.2

תוכן עניינים

250

2020-2011 , מספר המבוגרים והקטינים תושבי אשדוד מורשעים בדין 8.3

250

2021 , תיקים שנפתחו במשטרה בערים הגדולות 8.4

251

2021-2017 , נתוני פשיעה לפי סוג באשדוד 8.5

252

2021-2009 , תאונות דרכים באשדוד לפי חומרת התאונה 8.6

252

2021-2009 , נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי סוג המגיעה וחומרתה 8.7

253

2021 , נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי סוג התאונה 8.8

253

2021 , נפגעים בתאונות דרכים באשדוד לפי גיל הנפגע 8.9

254

2021 , נפגעים בתאונות דרים לפי חומרת בתאונה בערים הגדולות 8.10

254

תחושת הביטחון האישי- באופן כללי חש ביטחון אישי באזור המגורים בערים 8.11 2022 , הגדולות תחושת הביטחון האישי- מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות 8.12 2022 , החשיכה בערים הגדולות תחושת הביטחון האישי- מרגיש בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות 8.13 2022-2017 , החשיכה באשדוד תחושת הביטחון האישי- חשש להיפגע מאלימות באזור המגורים בערים 8.14 2022 , הגדולות 2021 , תחושת הביטחון האישי- החש להיפגע מעבירה מקוות בעירם הגדולות 8.15

255

255

256

256

257

2021 , תדירות היפגעות מרעש באזור המגורים בערים הגדולות 8.16

257

2022-2010 , בית משפט שלום אשדוד, סה"כ תיקים שנפתחו 8.17

258

2022-2012 , בית המשפט השלום באשדוד, סך התיקים שנפתחו לפי סיווג 8.18

259

: שירותים עירוניים מנהל תפעול 9 פרק

264

2022 , עסקים חייבי רישוי, אשדוד 9.1

265

2022 , גורמים לדחיית רישוי עסק, אשדוד 9.2

266

2022 , אכיפה רישוי עסקים 9.3

266

2022-2007 , פניות למוקד בחלוקה לאגפים 9.4

267

2022-2015 , פניות למוקד לפי רובע 9.5

תוכן עניינים

268

2022 , פניות למוקד לפי רובע 9.6

269

2022-2007 , טבלת ביצועים 9.7

270

2022-2013 , עמידה במדדי ביצוע 9.8

270

2022-2008 , פניות הציבור- חלוקה לפי סטאטוס טיפול 9.9

271

2022-2007 , פניות הציבור לפי חודשים 9.10

272

2022-2007 , פינוי אשפה 9.11

272

2022-2008 , דוחות פיקוח עירוני 9.12

273

2022-2008 , דוחות מול התראות 9.13

273

2022-2008 , דוחות פיקוח חנייה 9.14

274

2022-2020 , השירות הווטרינרי 9.15

275

: חברות עירוניות 10 פרק

280

2022-2021 , פעילות במרכזים הקהילתיים 10.1

280

2022 , מבקרים במוזיאונים באשדוד- מערכת החינוך 10.2

281

2023 , מבקרים במוזיאונים באשדוד- כללי 10.3

281

2022 , מכירת כרטיסים, המשכן לאומנויות הבמה 10.4

282

2022 , מתקני ספורט באשדוד 10.5

283

2022 , פריסת מתקני ספורט בבתי"ס תיכוניים ומיוחדים 10.6

284

2022-2021 , פעילות גופנית במרכזים הקהילתיים 10.7

284

2022-2021 , פעילות גופנית ברשות הספורט 10.8

285

2022-2021 , פעילות גופנית באגודות הספורט 10.9

286

2022 , יוזמות מרכזיות של הרשות העירונית לספורט 10.10

287

2022 , פעילות הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי 10.11

288

: העירייה: תקציב וכח אדם 11 פרק

תוכן עניינים

292

2022 , נתוני התקציב לפי משרד הפנים 11.1

292

2021-2010 , סה"כ הכנסות מול הוצאות בתקציב הרגיל 11.2

293

2021-2010 , גבייה שוטפת (ללא מים) בערכים ריאליים 11.3

293

2021-2010 , התפתחות העודף השוטף 11.4

294

2021-2010 , הכנסות והוצאות חינוך 11.5

294

2021-2010 , הכנסות והוצאות שירותי רווחה 11.6

295

2021-2010 , אחוז הוצאות לשכר מסך ההוצאות 11.7

295

2021 , חיובי ארנונה לפי סוג נכס בערים הגדולות בישראל 11.8

296

2021 , חיובי ארנונה לפי סוג נכס- הכנסות באלש"ח בערים הגדולות 11.9

297

2021-2014 , בקרת הנחות בארנונה 11.10

298

2021-2010 , מקבלי הנחות בארנונה 11.11

298

2022-2013 , עובדים בעיריית אשדוד 11.12

298

2022 , עובדים בעיריית אשדוד לפי גיל ומין 11.13

299

2022 , עובדים בעיריית אשדוד לפי ותק ומין 11.14

299

2022 , עובדים בעיריית אשדוד לפי דרג ומין 11.15

299

2022 , עובדים בעיריית אשדוד לפי מקום מגורים ומין 11.16

ציוני דרך בתולדות העיר וסמל העיר

הבריטית הפכה "איסדוד" לעיר חשובה על דרך הים ולידה נבנתה תחנת רכבת, אשר שירתה את קו לוד-עזה-מצרים. בתקופת מאבק הישוב והכרזת העצמאות הגיע הצבא המצרי עד לגבולה הדרומי של אשדוד ונהדף באמצעות פיצוץ גשר "עד הלום" אשר נמצא בכניסה לעיר. הישוב הערבי "איסדוד" ננטש ונהרס.

17- ראשיתה של אשדוד במאה ה לפני הספירה, כעיר כנענית מבוצרת, תל אשדוד של היום. עם פשיטת גויי לפני 14- הים וחורבן העיר, במאה ה הספירה, התנחלו בה הפלישתים והפכו אותה לאחת מחמש הערים החשובות 1200- , בממלכתם. בתקופה הישראלית לפני הספירה, הייתה העיר בתחום 600 נחלתו של שבט יהודה, אך זה לא הצליח לכובשה מידי הפלישתים. שמה של אשדוד מופיע לראשונה במקרא בספר יהושע. עם בנייתה וביצורה, הייתה העיר לבירתה המפוארת של ארץ פלשת, עד שנכבשה ע"י עוזיהו בתחילת המאה השמינית לפני הספירה. בתקופה זו הוקמה גם מצודת תל מור לרגלי שפך נחל לכיש. עם מסע הכיבוש של סרגון השני נכבשה העיר ונהרסה כליל. בתקופה הבבלית והפרסית נבנתה העיר מחדש, ובזמן שיבת ציון, בימי עזרא ונחמיה, התקיים בה ישוב יהודי בשטח ממלכת יהודה. בתחילת המאה הרביעית נכנעה העיר למסעי הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, ושמה שונה ל"אזוטוס". במהלך התקופה ההלניסטית עברה אשדוד משלטון יוון לממלכת החשמונאים עד לכיבוש הרומי, שסופו הריסה מוחלטת של העיר. מתקופה זו ועד לכיבוש הארץ ע"י התורכים וכינון האימפריה העותומנית לא ידוע הרבה על אשדוד. השלטון התורכי יסד את "איסדוד", כפר ערבי גדול ואת "אל סוכריר", ישוב ששימש כתחנת מעבר לסחורות. בתקופה

ייסוד העיר

לאחר הקמת המדינה, ערב מבצע "קדש", שלח ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון, מכתב לעובד בן עמי, שהיה באותם הימים ראש עיריית נתניה, ובו כתב: "עשה בשביל הדרום כפי שעשית בשביל הצפון". העיר הישראלית אשדוד תוכננה והוקמה בתקופה בה יעדי פיזור האוכלוסייה, קליטת העלייה ובניית נמל עמוק-מים ניצבו בראש סולם העדיפויות הלאומיות. כשהסתיים מבצע קדש התקבלה הצעתו של בן עמי להקים נמל בקרבת עיר בעלת תשתית כלכלית איתנה ובקרבה יחסית לתל אביב. לצורך כך הוקמה החברה לפיתוח אשדוד ובמאי קיבלו המייסדים, קבוצת בוני ערים 1956 (ק.ב.ע), אישור מהממשלה לתוכנית ונחתם חוזה בין המדינה לחברה. במסגרת דונם 24,000 ההסכם נמסר שטח של תמורת התחייבות לתכנן את העיר על כל פרטיה ולבצע בה את עבודות הפיתוח.

20

, חודש אחרי מבצע סיני, הגיעו למקום שהיה בתחום 1956 בנובמבר משפחות עולים ראשונות, 22 , יפוטה של המועצה האזורית חבל יבנה יוצאות מרוקו. 370 הצטרפו את העיר עולים ממצרים, והישוב מנה 1957 בתחילת נפש. ביולי בישרה ממשלת ישראל על תחילת הקמתה של העיר, אשר זכתה בשמה התנ"כי של העיר הפלישתית - אשדוד. נחגגה באשדוד מסיבת יום ההולדת הראשונה, 1959 במאי ובאוקטובר התמנתה המועצה המקומית הראשונה. תושבים ובסוף שנה זו - 3,500 מנתה אשדוד 1960 בתחילת שנת תושבים. 4,500 הוטל הסלע הראשון למימי חוף אשדוד והחלה בנייתו של 1961 בקיץ נמל אשדוד, שהפך במהרה לנמל הגדול במדינה. בשנים אלו התפתחו נבנתה מסילת הרכבת לאשדוד. 1961 העיר ומוסדותיה: בנובמבר בפברואר נבחרו שני הרבנים הראשיים הראשונים של אשדוד. במהלך השנה הוקם באשדוד המפעל "צמר אוסטרלי", אשר סיפק מקור נערכו הבחירות הראשונות 1963 פרנסה לרבים מתושבי העיר. בסוף למועצה המקומית, ולראשה נבחר אבנר גרעין ז"ל. בד בבד החלה לקום בעיר התשתית התעשייתית, וקמו מפעלים נוספים, ביניהם יפו-מור, רבלון ובתי הזיקוק. נחנכה תחנת הכוח אשכול ב', השירות הבולאי הנפיק בול עם סמלה של אשדוד, נחנך בית משפט השלום בעיר. בנובמבר נחנך נמל אשדוד. מפעל אלת"א הוקם בעיר ורשת "אורט" החליטה להקים באשדוד בית ספר ימי. קיבלה אשדוד מעמד של עיר, והמשיכה 1968 בפברואר 14 - ב בתנופת הפיתוח. במהלך השנה נחנך הגשר שהיה עד אז הארוך מטר, המחבר את העיר עם הנמל. באוקטובר של אותה 280 - במדינה שנה נערכו הבחירות הראשונות לעירייה, בהן זכה אינג' צבי צילקר. התעשייה המתפתחת, הים הפתוח ואפשרויות המגורים הנוחות הביאו לעיר אוכלוסייה צעירה שקבעה בה את ביתה, ואשר השתלבה במערך התעסוקה, התעשייה, החינוך ובחיי העיר בכלל. הופעלו באשדוד הרמזורים הראשונים, ונחנכה תחנת מגן 1972 בשנת דוד אדום. נחנך הכביש המהיר לתל אביב, אשר קרב את העיר 1974 בשנת למרכז.

1956

1957

1959

1960

1961

1963

1965

1968

1972

1974

21

הצטרפה למערכת החינוך בעיר המכללה הטכנולוגית 1982 בשנת והוקם באשדוד איגוד ערים לאיכות הסביבה, כמו גם המוזיאון העירוני. בבחירות המוניציפאליות נבחר מר אריה אזולאי לראשות העיר. המשך פיתוח העיר – פרויקט "בנה ביתך" יוצא לדרך ברובע ט"ו בדרום העיר. ייזום פסטיבל "חלון לים התיכון", בו משתתפים עשרות אלפים מדי קיץ, עד ימינו אלה. כחלק מהסכם השלום עם מצרים, מוצב בכניסה לפארק עד הלום אובליסק לזכר החיילים המצריים שנהרגו במקום במהלך מלחמת השחרור. מתחילה הקמתו של המוזיאון העירוני. עם גל העלייה מחבר העמים, תנופת פיתוח אדירה בעיר. נבנים שלושה רבעים חדשים. . נחנך קו הרכבת 100,000 מספר התושבים באשדוד חוצה את רף ה אשדוד – תל אביב. חנוכת התחנה המרכזית החדשה של העיר ברובע הסיטי הנחת אבן הפינה למרינה הכחולה, במעמד ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. העירייה עוברת למשכנה החדש ברובע הסיטי. חנוכת המרינה הכחולה. תחילת בנייה ברובעים החדשים י', י"ג, ז' ו-ט'. הקמת התזמורות הקאמרית והאנדלוסית. תחילת בניית רובע י"ב. חנוכת מוזיאון אשדוד לאמנות במרכז מונארט, במעמד נשיאי ישראל וגרמניה. נמל היובל – מסוף איתן, המכפיל את כושר התפעול של נמל אשדוד וממצב אותו כנמל הגדול והמרכזי של ישראל, נחנך במעמד ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד זוכה בפרס ישראל על מפעל חיים. ד"ר יחיאל לסרי נבחר לראשות העיר, במקומו של אינג' צבי צילקר , למעט קדנציה אחת במהלך שנות 1968 שהיה ראש העיר מאז שנת השמונים. "עופרת יצוקה" – אשדוד מותקפת בטילים. תחילת העבודות לבניית טיילת החוף החדשה משפך נחל לכיש דרומה. פתיחת מרכז מונארט לתרבות ואמנות. חנוכת היכל ספורט הקריה.

1982

1983

1986 1987

1990

1992

1994 1995

1998

1999 2000 2004

2005

2006

2008

2011

22

חנוכת המשכן לאומניות הבמה וכיכר התרבות במרכז העיר, השקת כיכר "עין השמש", השנייה בגודלה בישראל, בה מוצב פסלו הייחודי של הפסל מוטי מזרחי. לאחר מאבק ציבורי ממושך, ובהמשך לפסיקת בג"צ, מתחילה בנייתו של בית חולים ציבורי "אסותא" בעיר. בעיר נחנך חניון המשאיות הגדול בישראל, ואשדוד זוכה בקול קורא של משרד התחבורה כעיר מודל לתחבורה בת קיימה. המפואר בעיר, החלטת WEST חנוכת פארק אשדוד ים, פתיחת מלון הממשלה לבנות את הנמל החדש. חופי אשדוד זוכים לתו "דגל כחול". חנוכת מרכז כיוונים לצעירים. חנוכת המרכז להורות משמעותית. תחילה של פריחה תרבותית - פסטיבל מדיטרנה הראשון ופסטיבל תור הזהב הראשון. אשדוד זוכה בפרס העיר הירוקה של ישראל, פתיחת מלון לאונרדו בחוף העיר הדרומי. הנחת אבן פינה לנמל החדש. הרחבת היכל ספורט הקריה. אשדוד תחת מתקפת טילים ב"צוק איתן". טקס פרס אופיר לקולנוע ("האוסקר הישראלי") מתקיים לראשונה באשדוד. פסטיבל אושפיזין הראשון בחול המועד סוכות. חנוכת בית האומנים של ReWay החדש ע"ש אריה קלנג. מיזם התחבורה הציבורית אשדוד יוצא לדרך. חנוכת האנדרטה "צל אור" לזכר חללי אגוז. .VAV פסטיבל היפ הופ הבינלאומי 30,000 פתיחת בית החולים אסותא. חתימה על הסכם גג לבניית יח"ד לצעירים במסלול "מחיר למשתכן". חנוכת בית תרבות לעולי אתיופיה. הנחת אבן פינה לקמפוס האקדמי. תחילת העבודות לשימור ופיתוח אתר מצודת אשדוד. הנחת אבן פינה לפארק ההייטק. הכרזה על קרית התרבות ע"ש צבי צילקר ז"ל. פסטיבל אשדוד שירה הראשון. נחנכה האנדרטה לזכר הנספים ברעש אגדיר. נמל הדרום הראשון בישראל המוגדר חצי אוטומטי, התחיל לפעול. אשדוד זוכה בפרס השקיפות השלטונית של משרד המשפטים. נחנך מרכז מבקרים בבית אריה קלנג בעיר. חתימה על הסכם להקמת מקומות 20,000- אצטדיון כדורגל שיוקם בקרית הספורט ויכיל כ ישיבה. אשדוד זוכה בשנית בפרס השקיפות השלטונית. התפרצות נגיף הקורונה.

2012

2013

2014

2015 2016

2017 2018

2019

2020 2021

2022

23

אשדוד כיום

באשדוד פועל מרכז אומנויות עירוני, הנמצא בלב קריית התרבות ברובע הסיטי. במתחם המרכז פועלים הקונסרבטוריון העירוני, ביה"ס לבלט והמרכז למחול, להקות הייצוג המקומיות והתזמורות העירוניות. כמו כן פועל במרכז מוזיאון אשדוד לאמנות, הזוכה להכרה ארצית ובין לאומית. קריית התרבות כוללת את המשכן לאומניות הבמה, מהגדולים והמשוכללים בישראל. פארק אשדוד ים, הנמצא בסמוך, מציע נוף מרהיב לים, מתקני משחקים ופארק נגיש, וכן את 6,000 האמפיתיאטרון, בו למעלה מ מקומות – הגדול בישראל. בניית טיילת החוף הצפונית הסתיימה ובחלקה מתקני כושר ומסלולי הליכה ורכיבה. הטיילת מאפשרת רצף של בילוי, טבע , ספורט ופנאי המחבר את שפך נחל לכיש בצפון לפארק חולות הזהב בדרום העיר, שישה ק"מ של חוף מגוון, מהיפים בארץ. שני בתי מלון חדשים נחנכו בעיר בשנים האחרונות, ובנייתו של בית החולים הסתיימה. בית האמנים האומנים החדש נפתח ובתוכו מרכז מבקרים חדשני. על פי נתוני 2022 אשדוד מונה בשנת תושבים (כ- 256,836 - משרד הפנים, כ בתי אב), והיא העיר השישית 69,000 מאז היווסדה קלטה 1 בגודלה בישראל. העיר יהודים מכל תפוצות ישראל, כך שכל אדם מישראל יכול לחוש בה כבביתו - בתרבות ארץ מוצאו, בשפת

אחד המאפיינים המרכזיים הייחודיים לאשדוד, כעיר מתוכננת, הוא החלוקה לשכונות, המכונות באשדוד "רבעים". רובעי מגורים המצוינים באותיות 17 בעיר האלף-בית. שני רבעים נוספים - הקריה (הסיטי) והמרינה - תוכננו כמרכז העיר ומתאפיינים בשימושי קרקע מעורבים (מגורים, מסחר ועסקים). בימים אלה נמצאת העיר בתהליכי התחדשות עירונית מגוונים במקביל לפיתוח אזורים חדשים כגון: ה"רובע מיוחד", שיכלול את הקמפוס האוניברסיטאי ואת בית החולים , ותכנית פארק 2017 שנפתח בשנת לכיש שאושרה והחלו בהקמת תשתיות לבנייתו. מתחם האצטדיון, מגרש האימונים, בית המשפט, מתחם הצעירים והרובעים הדרומיים, בשלבים שונים של תכנון והקמה. רובע מע"ר דרום, הממוקם במרכז העיר נמצא כיום בתהליכי פיתוח מואצים. בנוסף, קיימים בעיר אזורי מסחר ותעשיה מובהקים: אזור תעשיה קלה, אזור תעשיה כבדה, בקמה (אור תעסוקה מסחרי), אזורי תעשיית היי-טק, הנמל החדש והותיק, עורף הנמל ואזור תעשיה צפוני. העיר מעניקה שירותים מגוונים לתושביה ולתושבי יישובי המחוז: שרותי משרדי ממשלה, מס הכנסה ומע"מ, משרד הרישוי, משרד הבריאות, היחידה לאיכות הסביבה, לשכת תעסוקה, בית משפט השלום, המועצה הדתית, הרבנות הראשית ועוד.

תושבים. 226,100 2021 על פי הלמ"ס, מנתה אוכלוסיית אשדוד בסוף

1

24

אשדוד כיום

אמו, במנהגים ובאורחות חיים המיוחדים לקהילתו. יחד עם זאת, אשדוד מתאפיינת בחברה סובלנית ופתוחה, החיה בהרמוניה וביחסים יפים בין כל קהילותיה. הרשות המקומית זוכה, באופן עקבי ורצוף, לשבחים מכלל הגורמים המקצועיים והממלכתיים על תפקודה בתחומים רבים: פרסי חינוך, פרס משרד הפנים עבור ניהול כספי ואדמיניסטרטיבי, הכתרתה כעיר הירוקה של ישראל, פרס השקיפות, פרס ההכללה של אקי"ם ועוד, הם חלק מביטויים אלה. העיר זוכה באופן קבוע ורציף בפרסי המועצה לישראל יפה. מערך היערכותה לחירום זוכה לשבחים רבים ומהווה מודל ומופת ארצי.

25

אשדוד כיום

בניה למגורים באשדוד- שנות הקמה (ע"פ רבעים)

שנת קבלת מעמד מוניציפלי של העיר

שנה 1877

שנת ההקמה

עיר

הרובע

באר שבע

א ב

1956 1957 1964 1965 1965 1968 1994 1975 1992 1991 1972 1997 1990 1986 2006 1996 1993 2000 2005

חיפה 1877 תל אביב- יפו 1934 פתח תקווה 1937 נתניה 1948 ראשל"צ 1950 רחובות 1950 רמת גן 1950 חולון 1950 חדרה 1952 גבעתיים 1959 הרצליה 1960 כפר סבא 1963 אשדוד 1968 רעננה 1982

ג

ד ה

ו ז

ח ט

י

יא יב

יג

טו טז

יז

סיטי

מרינה

הרובע המיוחד

מע"ר דרום 2011 *למעט רבעי א' ו-ב', שנת הקמה מתייחסת למתן ההיתר הראשון ברובע.

2018 , מקור: מינהל הנדסה

26

סמל העיר

הסמל עוצב ע"י הגרפיקאי שמואל יהודה אויש

הסמל מכוון לאשדוד המודרנית המחברת בין העבר, באמצעות ראש האריה של שבט יהודה ששכן באזור, לבין ההווה והעתיד על ידי שימוש בסמל הבולט ביותר בעיר- כיכר המפרשים.

צבעוניות המפרשים מצביעה על היות אשדוד עיר מודרנית ודינמית.

- ים כחול - קיימות ירוק - אנרגטיות והחום המאפיין את תושבי העיר. כתום שנה. 60 מהם צמחה אשדוד לפני הדיונות והחולות ראש האריה בצבע

27

הערות והסברים

סימנים מיוחדים המונח "מזה" מציין מרכיבים חלקיים מתוך סה"כ נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח = ריק חוסר מקרים = - נתונים בלתי ידועים = .. נתונים המבוססים על הערכה או נתונים בעלי טעות דגימה גבוהה יחסית = ) ( נתון קטן ממחצית היחידה שלפיה מוצגים הנתונים בלוח = 0 0.1 - אחוז קטן מ = 0.0 נתונים שאינם ניתנים לפרסום = ~

עיגול המספרים בשל עיגול המספרים, לעיתים המספרים אינם מסתכמים באופן מדויק לסה"כ.

אחוזים 0.2% בגלל עיגול מספרים ויתכנו סטיות של עד 100- סיכום האחוזים אינו מסתכם תמיד ב ממאה.

מידות מ"ר. 1,000 = דונם

שנים בדצמבר 31 בינואר עד 1 = שנת לוח

באוגוסט 31 בספטמבר עד 1 = שנת לימודים אוקטובר עד ספטמבר = שנת לימודים אקדמית

28

החלוקה לאזורים גיאוגרפיים - סטטיסטיים (אג"ס)

ג. רובעים - ביישובים המונים - תושבים, נערכה 100,000 למעלה מ חלוקה גם לרובעים. הרובעים כוללים מספר תת-רובעים שלמים שיש ביניהם רציפות טריטוריאלית. לפי החלוקה החדשה לאזורים גאוגרפיים-סטטיסטיים של הלמ"ס 73 , ישנם באשדוד כיום 2022 משנת 19 - אזורים סטטיסטיים, המקובצים ל תת-רובעים סטטיסטיים. אלו, בתורם, רובעים סטטיסטיים. 7 - מקובצים ל חשוב להבחין בין הגדרת "רבעים" על פי למ"ס, לבין הכינוי "רבעים" הניתן לשכונות באשדוד. חלוקת העיר לרבעים-שכונות מתבססת על המבנה האורבאני של העיר ושנת הקמת השכונה.

החלוקה הגיאוגרפית-סטטיסטית של אשדוד נקבעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חלוקה זו מתעדכנת אחת לכמה שנים, עם צמיחת העיר, שינויים בשוק המגורים, ובהיקף פעילות המסחר, התעשייה והשירותים. על פי הגדרות הלמ"ס, יישובים עירוניים תושבים או יותר מחולקים 10,000 המונים בחלוקה גיאוגרפית ליחידות קטנות הומוגניות ככל האפשר, המאפשרות ניתוח נתונים סטטיסטיים ברמות גיאוגרפיות שונות. א. החלוקה הגיאוגרפית-סטטיסטית הבסיסית והמצומצמת ביותר הנמצאת בשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של אזורים סטטיסטיים היא חלוקה ל תושבים ויותר. 10,000 היישובים המונים 3000- בכל אזור סטטיסטי יש בממוצע תושבים. אם האזור אינו משמש 4000 למגורים, תיחומו הגיאוגרפי נקבע עפ"י תפקודו (תעסוקה, תעשיה, מסחר וכד'). תיחומם של האזורים הגיאוגרפיים - סטטיסטיים משמש בעיקר למטרות תכנון, מחקר ולניהול מערכת הבחירות וסקרים. ב. תושבים או יותר, נערכה חלוקה 40,000 גיאוגרפית גדולה יותר לאזורים הקרויים תת-רובעים. תת-הרובעים מורכבים ממספר אזורים סטטיסטיים שלמים שיש ביניהם רציפות טריטוריאלית. - ביישובים המונים תת-רובעים

29

אשדוד- חלוקה לרובעים לפי אזורים סטטיסטיים

חלוקה עירונית

אזור סטטיסטי

תת-רובע סטטיסטי

רובע סטטיסטי

אזור תעשייה צפוני

111,113

אזור תעשייה קלה/כבדה

112,114

11

עורף הנמל

113

רובע א בקמה רובע ב' רובע ג'

121,122,123,125,126

1

12

124

131,132,133

13

141,142,143,144,146

14

המשולש החקלאי

145

רובע ז' רובע ו' מרינה

211,212,213,214,215

21 22

2

221,222,223

311

31

הקריה מע"ר

312,313

3

סיטי

323,324,322,321

32 41 42 41

רובע י"ג רובע טז'

411,412,413 421,422,423

שטח פתוח דרום מזרחי רצועת החוף הדרומי

414

4

431,434 432,433

ט"ו

43

י"ז

434

רובע ה' רובע ד' רובע ח' רובע ט' רובע י'

511,512,513,514 521,522,523,524

51 52 61 62

5

613,612,611

621,622,623,624

6

632,633

63

רובע מיוחד (יד)

631

רובע י"א

721,724,722,723 711,712,713,714

72 71

7

י"ב

2022 , מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עדכון שכבת אג"ס מגורים • מסחר, תעשייה ושירותים • חופים ושטחים פתוחים

30

חלוקה לאזורים גיאוגרפיים סטטיסטיים

סטטיסטיים אזורים

±

ש י פ ו ט ל ל א

עוגנים פארק

הדרום נמל ( בבניה )

111

111

עוגנים פארק

היובל נמל

נמל

תיכון ים

הנמל עורף

ל רומ

41 כביש

תךרד

113

ךרד

113

רומ

לת

אשדוד נמל

מור תל

י ב נ ה חב ל י ב נ ה חב ל

לסקוב דרך

112

לכיש נחל

הרצל שד

114

112

איתנים קריית

121

121

פ ה

ונ

ף

י דש

אורט

יונה גבעת

לכיש נחל

ה

רוא

ט

יי

בקמה

תיירק םיצולח

ל ת

ט

הרצל שד

עמי מי חוף

גוריון בן שד

123 123

בוטינסקי ' ז

124

בוטינסקי ' ז

125

124

ג ד ר ו ת

בוטינסקי ' ז

125

א רובע

לידו חוף

122

בוטינסקי ' ז

טה י תלי

122

133

141

133

126

142

131

אורנים חוף

ב רובע

ה אישנ

126

קחצי

142

131 132

241

143

143

524

141

משה דיין

ש נב ד

521

ג רובע

145

132

514

י תירב

244

ד רובע

גנדי חוף

145

השיטה פארק המלבינה

234

144

511

523

242

חקלאי משולש

144

231

146

513

א

ה רובע

243

ק ישנה

522

223

חצי

מרינה

233

215

223

221

הרצל שד

232

4 כביש

ו רובע

ז רובע

ןוע

311

מ

ש ןב

ח

מרינה

טש

512

221

משה דיין

311

214

לוין ם " הרי

312

211

211

ירושלים שד

222

316

212

222

גיל חוף

312

ןיגב ךרד

213

317

םחנמ

משה דיין

612

נפרד חוף

322

י ב נ ה ג ן

321

313

322

212

מ ןייד

עובד עמי בן

ירושלים שד

313

323

סיטי הקריה

אלטלנה שד

ח רובע

ירושלים שד

ש

א " י חוף

ה

ט רובע

611

323

321

613

623

621

315

426 723

314

332

מ דבוע י

מנחם בגין דרך

722

ע ןב

331

324

423 721

622

משה דיין

הלום עד פארק

425

624

632

712

עובד עמי בן

343

משה סנה שד

342

333

633

א " י רובע

י רובע

711

421

הרצל שד

אלטלנה שד

משה דיין

413

מצודת ים אשדוד

מיוחד רובע

עובד עמי בן

ב " י רובע

יצחק רבין

ג " י רובע

724

631

341

424 יצחק רבין

הרצל שד

713

714

431

412

413

422

יצחק רבין

השקמים חורשת

431

אלטלנה שד

412

משה דיין

יצחק רבין

411

הגדולה הדיונה

432

411

רבין

432

שבע באר חוף

יצחק

ו " ט רובע

433

ברית בני שד

רבין

יצחק

422

לאדש

ט ו ב י ה בא ר

ה

נ

ט ל

4 כביש

433

ז " ט רובע

423

434

415

ברית בני שד

421

414

חי תל שד

434

ז " י רובע

414

מקרא

2022 סטטיסטיים אזורים 2008 סטטיסטיים אזורים שיפוט גבול

1:22,000

31

1 פרק שטח אקלים ואיכות סביבה

הגדרות

גז מחמצן חזק הנחשב כמזהם -)Q3( אוזון שניוני, היות ואינו נפלט ישירות ממקורות הזיהום אלה נוצר בתגובות פוטוכימיות שמעורבים בהן פחמימנים ותחמוצות חנקן, שהם מזהמים ראשוניים. בדיקה מיקרוביאליות של מי החופים- בדיקה לגילוי חיידקי אנטרוקוק צואתי על מנת לאשר את המשך כשירותם לרחצה. מזהם גזי כבד, -)SO2( גופרית דו-חמצנית צורב וחסר צבע, הנוצר בעיקר בשרפה של דלקים מאובנים (פוסיליים) המכילים גופרית (פחם, מזוט, סולר). הגז רעיל לבני אדם, לבעלי חיים ולצמחים, והוא אחד הגורמים לחומציות במשקעים. חלקיקים מוצקים חומר חלקיקי מרחף- מיקרון שנפלטו 30 או נוזליים בגודל עד לאוויר כתוצאה מתהליכי בעירה, מפעילות תעשייתית או ממקורות טבעיים. החלקיקים המסוכנים ביותר הם אלה שקוטרם קטן מיקרון, העשויים לחדור לדרכי 10- מ הנשימה. מקורם בדרך כלל טבעי אך נתרמים גם ע"י פעילות תעשייתית (שריפת דלקים, תהליכים כימיים, גריסה, טחינה ועוד), ממקורות תחבורתיים (בעיקר רכבי דיזל), הסקה ביתית ע"י שריפת סולר ועץ, ועוד. חומר אשר מסכן את בריאות חומר מסוכן האדם והסביבה: רעיל, מאכל, מתלקח, נפיץ או בעל תגובתיות כימית. אדי המים באוויר בטמפרטורה לחות יחסית מסוימת לבין כמות אדי המים באותה טמפרטורה במצב של רוויה.

במאי בשנה שאחריה. נתוני המשקעים מתייחסים לשנת הגשם, המוגדרת כשנה המתחילה באוגוסט ומסתיימת בחודש יולי בשנה שאחריה. 24- שעות/ל 8- ערך מרבי חצי-שעתי/ל - הערך המרבי המחושב בממוצע שעות זמן של חצי שעה/שמונה שעות/יממה (בהתאמה) שהתקבל במשך השנה. פליטות של מזהמים פליטות מזהמי אוויר לאטמוספירה ממקורות נייחים כגון ארובות, מתקנים מסחריים ומתקנים תעשייתיים (פליטות מוקדיות), וממקורות ניידים כגון כלי רכב ומקורות שטח: מיכלי אחסון דלקים, אביזרי צנרת בקווי הייצור, בריכות טיפול בשפכים תעשייתיים, מתקני קירור ועוד, (מקורות בלתי מוקדיים). פסולת המכילה רעלים, פסולת מסוכנת- מזהמים, חומרים רדיואקטיביים וחומרים דליקים. בשל כך היא מהווה סיכון ממשי או פוטנציאלי לבריאותם של בני האדם, לאורגניזמים חיים ולסביבה. שפכים גולמיים שעברו טיפול קולחים להפחתת העומס האורגני. אפשר להסב קולחים לשימוש חוזר בחקלאות ובתעשייה, להחדרה למי תהום ולשיקום נחלים. קרינה גלובלית האולטרה-סגולה עד האינפרה-אדומה, קצרת הגל, המגיעה לקרקע הן במישרין מהשמש והן בעקיפין מהרקיע. מים שהזדהמו בשל שימוש שפכים גולמיים- ביתי, שימוש תעשייתי או שימוש ציבורי, ואינם מתאימים לשימוש נוסף ללא טיפול שטף קרינת השמש

תחילתה באוקטובר וסיומה עונת הגשמים-

33

וניקוי.

גזים חומציים -)NOx( תחמוצת חנקן הנפלטים מתהליך שריפת דלקים להפקת אנרגיה בעיקר מתחנות כוח ומפעלי תעשייה אך גם מכלי רכב מנועיים, הנוצרים עקב נוכחות החנקן באוויר המשמש לשריפת דלקים, ותרכובות החנקן בדלקים. תחנת ניטור גבוהה את איכות האוויר בשטח נרחב. התחנות ממוקמות בגובה של גגות הבניינים של עד קומות. 3 תקרית חומרים מסוכנים בלתי מבוקרת שמעורב בה חומר מסוכן ואשר עלולה לגרום נזקים לבריאות, לרכוש ולסביבה. תחנות המנטרות התרחשות

34

מבוא

שטח העיר קמ"ר שטחי חוף ים. 1.8 קמ"ר יבשתיים, ועוד 47.04 שטח השיפוט המוניציפלי משתרע על אשדוד דומה בשטחה לתל-אביב-יפו, מודיעין-מכבים-רעות וחדרה. שטח הבינוי העירוניים – קמ"ר. שטח דומה בגודלו מוקצה לאזור הנמל 15 - רובעי המגורים ומרכז הסיטי – עומדים על כ והתשתיות ואזור התעשייה העירוני. צפיפות האוכלוסין צפיפות האוכלוסין בעיר מושפעת מצפיפות הבינוי מחד, וכמות השטחים הפתוחים מאידך. מכיוון שבאשדוד שיעור השטחים הכולל גבוה ושיעור שטח המגורים נמוך, צפיפות האוכלוסין הכללית נמוכה, אך צפיפות המגורים לקמ"ר בנוי גבוהה: צפיפות האוכלוסין הכללית בעיר (מספר נפשות חלקי סה"כ השטח המוניציפאלי (ברוטו), כולל נפשות לקמ"ר. שיעור זה נמוך מהמקובל בערי מרכז 4,800 - שטחים פתוחים) נמוכה יחסית: כ גוש דן, ודומה יותר לצפיפות בערים כמו חיפה וראשון לציון.

צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים בעיר (מספר נפשות חלקי השטח הבנוי בלבד, ללא נפשות לקמ"ר בנוי על פי הלמ"ס. 23,000 - שטחים פתוחים) גבוהה יחסית: כ

קיימת שונות גבוהה בין הרובעים בעיר. הצפיפות הגבוהה ביותר נמדדה ברובע ז', ולעומתו ברובעים החדשים, בהם לא הסתיימה עדיין הבניה, הצפיפות נמוכה יחסית.

שימושי קרקע שימושי קרקע הם סך כל הדרכים שבהן מנצל האדם את הקרקע לפונקציות כגון בינוי, חקלאות, ייעור, תעשייה וכד'. המושג "שימושי קרקע" מתייחס למצב בהווה, בניגוד למושג "ייעודי קרקע", המתייחס לשימוש עתידי מתוכנן.

שימושי הקרקע נחלקים לשני סוגים עיקריים, שלכל אחד מהם כמה תת-סוגים:

: מגורים, חינוך והשכלה, תעשיה ותשתיות, מסחר, תרבות ופנאי, מבנים חקלאיים, שטח בנוי בריאות ורווחה ושטחים ציבוריים אחרים

חינוך והשכלה- שטחים המשמשים למטרת חינוך והשכלה: גני ילדים, בתי ספר, אוניברסיטאות, מתנ"סים וישיבות.

בריאות ורווחה- שטחים המשמשים לבריאות או רווחה כגון: קופות חולים, בתי חולים ומעונות יום לקשישים.

שירותים ציבוריים- שירותי חירום והצלה, שירותי מנהל ציבורי ושירותי דת.

35

תרבות, פנאי, נופש וספורט- שטחי תרבות כגון תיאטרון, בתי קולנוע, מוזיאונים, ספריות ציבוריות, גני חיות ועוד. שטחי תיירות ונופש כגון בתי מלון, אכסניות, מסעדות, פרקי שעשועים ועוד. שטחי ספורט כגון אצטדיון, בריכות שחייה ועוד.

מסחר- שטחים המשמשים למסחר: קניונים ומרכזים מסחריים.

תעשייה ותשתיות- אזורי תעשייה, אתרים לסילוק פסולת, שטחי כרייה וחציבה וכן מתקני תשתית כגון: שדות תעופה, נמלי ים, מתקני טיהור שפכים, מאגרים וכיו"ב.

תחבורה- חניונים, תחנות דלק, תחנת רכבת, תחנת מוניות ותחנות אוטובוסים מרכזיות.

מבנים חקלאיים- מבנים המשמשים לחקלאות כגון: חממות.

מגורים- שטח המשמש למגורים וכן שטח בנוי שלא הוגדר לו שימוש אחר.

: ייעור, חקלאות ושטח פתוח ציבורי. שטח פתוח

שטח פתוח ציבורי- גנים ציבוריים או חופי רחצה.

יער וחורש- שטחים עם כיסוי של יער נטוע או חורש טבעי.

מטעים, פרדסים ועצי זית- שטח עם כיסוי של מטעים, פרדסים או עצי זית.

שדות מעובדים- שטח שדות מעובדים.

שטח פתוח אחר- שטח שלא הוגדר על ידי אחד מהשימושים האחרים.

60% - באשדוד שיעור השטחים הפתוחים הוא מבין הגבוהים בקרב הערים הגדולות: סה"כ כ מן השטח העירוני מיועד לתעשייה 10% - ). כ 63% שטחים פתוחים ובאשקלון 74% - (באר שבע - למגורים. עשרת האחוזים הנותרים משמשים לכל שאר היעודים – 20% - ותשתיות, ועוד כ פונקציות ציבוריות, מסחר, תחבורה וכדומה. אקלים מ"מ גשם. כמות זו נמוכה מהממוצע בעשור 328.2 כמות הגשמים היתה 2022/23 בעונת הגשמים היתה הגשומה ביותר בעשור האחרון 2011/12 מ"מ. עונת הגשמים של 392- האחרון, שעומד על כ מ"מ גשם. 492 והיא עמדה על והטמפרטורה המקסימלית C°5.1 הטמפרטורה המינימלית ביותר בחודש ינואר היתה 2022 בשנת .C°31.4 בחודש אוגוסט היתה איכות סביבה לעיר אשדוד מרחבים פתוחים וירוקים רבים, פארק לכיש, פארק אקולוגי מצודת ים, דיונה, רצועת חוף לאורכה של העיר. שטחים אלו מהווים בתי גידול למגוון של מינים, צמחים ובעלי חיים

36

Made with FlippingBook - Online catalogs