צו-הארנונה-לשנת-2022-אושר-נוסח סופי במועצת-העיר-בתאריך-02-06

צו ה ארנונה לשנת 2022

מנהל הכספים - אגף הגביה

חלק ב' - ארנונה כללית על עסקים

למ"ר לשנה ₪ ב

התעריפים

תת סיווג

סיווג ראשי

תיאור המבנים

אזור ה

אזור ד

אזור ג

אזור ב

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולים, בתי אוכל, בתי קפה, שרותי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, מוסדות ציבור, ש י רותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

174.09

178.15

185.37

192.08

207.34

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

234.79

239.96

249.99

258.97

276.71

300

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

264.26

271.03

281.36

291.61

313.19

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

294.74

301.14

313.84

325.23

348.66

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

320

85.65 72.41 הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב 40%- מהתעריף המפורט בתתי סיווג 301-303 318 , דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומשמש אותו. 79.88 77.10 73.97

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונ ים, אחסנת טובי ן של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

353 354 355

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

174.09

178.15

185.37

192.08

207.34

300

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

234.79

239.96

249.99

258.97

276.71

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

264.26

271.03

281.36

291.61

313.19

ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

294.74

301.14

313.84

325.23

348.66

ה. מ 101 מ"ר עד 150 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

82.76

84.64

88.12

91.63

97.32

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

99.27

101.57

105.73

109.90

116.77

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, טקסטיל ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במזרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

174.09

178.15

185.37

192.08

207.34

359

300

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

234.79

239.96

249.99

258.97

276.71

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

264.26

271.03

281.36

291.61

313.19

ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

294.74

301.14

313.84

325.23

348.66

ה. מ 101 מ"ר עד 150 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

115.47

118.13

122.94

127.84

135.83

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

138.55

141.74

147.52

153.40

162.97

תחנות תדלוק מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 מ"ר - לכל מ"ר

160.09

178.15

185.37

192.08

207.34

360

300

ב. מ 21 מ"ר עד 40 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

215.39

239.96

249.99

258.97

276.71

ג. מ 41 מ"ר עד 60 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

242.95

271.03

281.36

291.61

313.19

ד. מ 61 מ"ר עד 100 מ"ר - לכל מ"ר נוסף

271.03 109.74

301.14 122.09

313.84 126.90

325.23 132.28

348.66 140.28

ה. מ- 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

02-06-2021 – נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 2022 של צו הארנונה לשנת 22 מתוך 8 עמוד

Made with FlippingBook Annual report maker