ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

דבר ראשהעיר

משגשג ומהווה אתר בילוי ותיור לתושבי העיר ותושבי חוץ. הבדיקות השבועיות הנערכות בו מוכיחות כי מדובר באחד הנחלים הנקיים בארץ.

הנחל מהווה מסדרון אקולוגי חשוב, ומהווה מערכת אקולוגית יוצאת דופן. עיריית אשדוד פועלת 2009 משנת לשיקום ושיפור הנחל. לצורך כך הוכנה תוכנית אסטרטגית כוללת, שתגדיר יעדים, מטרות ודרכי פעולה לשילוב הגורמים במערך אחד כולל. וזאת על מנת לשמור על הנחל ולשפר את איכות המים. המשרד לאיכות הסביבה, הכתיר את נחל לכיש כאחד משלושת הנחלים הנקיים ביותר בארץ לשנת .2015 מזה כעשור עיריית אשדוד משקיעה מדי שנה משאבים ניכרים, כספים ומשאבי כח אדם כדי לשמור על בריאות הנחל ולפיכך הנחל בריא

תושבי אשדוד היקרים ואורחים נכבדים,

העיר אשדוד התברכה בטבע עירוני ייחודי ואורגני הכולל: חופי ים עם חולות הזהב ומגוון יונקים ימיים ממערב, רצועת נחל לכיש ממזרח ומצפון עם נביעת מי תהום מתוקים בחלקה, ועצי שיטה מלבינה נדירים, פארק החולות, הדיונה ושמורת ניצנים עם עדרי צבאים מדרום ושדרת שיקמים עתיקה. העיר אשדוד עטופה ברצועת נחל מבורכת המקיפה את העיר ממזרח ומצפון וכוללת שפך לים התיכון. שימור הטבע העירוני הינו אחריות גדולה לטובת הדורות הבאים וזאת מקביל לפיתוח העיר והמשך צמיחתה.

שאו ברכה להמשך עשייה משותפת לסביבה בריאה, יפה וירוקה בעירנו אשדוד.

שלכם, ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

הדרך הטובה לחזותאת העתיד היא ליצור אותו (פיטר דרוקר)

3

Made with FlippingBook Ebook Creator