חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

פסגת סייבר

.₪ 10,000 גובה מלגה – יש עדיפות לסטודנטים עם רקע בהדרכה או בעלי רקע בתחום הטכנולוגי. אוכלוסיית היעד – Milgapo הרשמה דרך אתר תנאי קבלה – שעות התנדבות במהלך שנת הלימוד. 140 כן, יש לבצע האם ישצורך בהתנדבות? 15.08–01.06 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת אתנחתא

הסדנאות בנושאי יהדות. .₪ 5,000 גובה מלגה – התוכנית מיועדת לסטודנטים יהודים בוגרי בי»ס ממלכתי, המעוניינים לעסוק בתכנים של אוכלוסיית היעד – העמקה בזהות יהודית. Milgapo הרשמה דרך אתר תנאי קבלה – כן, על הסטודנט להשתתף בארבע שעות שבועיות כוללות בעיקר סדנאות והרצאות. האם ישצורך בהתנדבות? .14.10 עד תאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs