חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות כלליות בקהילה

מלגת סחל״ב

תוכנית סחל»ב משלבת סטודנטים בפעילויות חינוך והעשרה קבוצתיות במסגרות של יום חינוך ארוך בבתי ספר ובגנים. .₪ 6,000 גובה מלגה – סטודנטים לתואר ראשון בלבד. אוכלוסיית היעד – תוענק עדיפות לסטודנטים עם ניסיון הדרכתי. תנאי קבלה – ש»ח לשעה) לבצע את 60( שעות התנדבות 100 כן, לצורך קבלת המלגה יש לבצע האם יש צורך בהתנדבות? הפעילות באזור הקרוב לביתו של הסטודנט. 15.07–03.06 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת ״בשביל״ לסטודנטים

.₪ 6,200 גובה מלגה – סטודנטים הלומדים במוסד המוכר על ידי המל»ג, עם עדיפות לבעלי ניסיון בהדרכה. אוכלוסיית היעד – עדיפות לסטודנטים בעלי רקע בהדרכה, שכן ההתנדבות עוסקת בתחום זה, זיקה לחינוך – אהבה תנאי קבלה– ואמונה בבני נוער, יכולת הדרכה הנחייה ועמידה מול קבוצה. שעות שבועיות במשך שנת הלימוד. 4.5 , כן האם ישצורך בהתנדבות? 15.10–01.08 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs