חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת קק״ל שנים). 3- לשנה – עד סיום התואר (לא יותר מ ₪ 10,000 גובה מלגה – סטודנטים עולים חדשים בלבד. אוכלוסיית היעד – ואילך מהמדינות: 2012 . סטודנטים אשר עלו לישראל, החל משנת 30 ועד גיל 18 סטודנטים מגיל תנאי קבלה – צרפת, שוויץ, בלגיה, תוניסיה ומרוקו. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון, שני או שלישי /תואר הנדסאי במוסד מוכר. כן, המלגה מותנית בהתחייבות להשתתף באירוע הוקרה (טקס). האם ישצורך בהתנדבות? 17.12–01.11 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה קרן אלרוב שנים). 3 לשנה (במשך ₪ 10,000 גובה מלגה – המלגה מיועדת לסטודנטים עולים חדשים או סטודנטים שהוריהם לא עשו תואר אקדמי אוכלוסיית היעד – בעבר. דור ראשון להשכלה גבוהה. מעבר + להגיש מועמדות לפני שנתו הראשונה ללימודים + בעל שירות צבאי/לאומי/ אזרחי תקין תנאי קבלה – ראיון. לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 31.05–01.03 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה מלגת מרום-פר״ח התוכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה בדרך לפסגה – מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני – התוכנית מופעלת על ידי פר»ח. תוכנית מרום – .₪ 10,000 גובה מלגה – מלגה המיועדת לסטודנטים יוצאי העדה האתיופית בתואר ראשון או שני. אוכלוסיית היעד – קריטריונים סוציו־אקונומיים יקבעו את הזכאים למלגה בנוסף למגוון נתונים נוספים. תנאי קבלה – שעות התנדבות בתחום חונכות והדרכה. 130–120 כן, על הסטודנט לבצע האם ישצורך בהתנדבות? 15.10–01.09 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה אין כפל עם מלגות פר»ח.

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs