חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

שחר - החלוץ תוכנית מעשירה המקדמת תהליכים של שינוי חברתי ברמה הארצית וברמה מקומית. .₪ 10,000 גובה מלגה – ליווי וסיוע בהמשך התואר האקדמי, עזרה לימודית. הטבות נוספות – סטודנטים לתואר ראשון מוכר על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד – כפרי סטודנטים: תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, רחובות, מפלסים, שמיר, כפר גלעדי. בכל כפר 8 תנאי קבלה – סטודנטים/ות המתגוררים בטווח רחובות מוגדר. 30–20 שעות שנתיות במגוון מסגרות של שינוי חברתי 150 כן, סטודנטים בכל כפר מתנדבים במשך האם ישצורך בהתנדבות? בליווי רכז/ת הקהילה. תחומי הפעילות כוללים עבודה בלתי פורמלית עם נוער, זכויות עובדים, קואופרטיבים, שוויון חברתי ואזרחי, שותפות יהודית־ערבית, חיזוק יוזמות קהילתיות מקומיות ועבודה עם ארגונים מקומיים המקדמים תיקון חברתי. בנוסף חברי הקהילה יוזמים ומובילים במשותף פרויקטים ואירועים מקומיים. הסטודנטים נפגשים פעם בשבועיים לערבי קהילה הכוללים מפגש חברתי, לימוד והכשרה. הלימוד עוסק בהבנה של תהליכי עומק המתרחשים בחברה הישראלית ובעיר, היכרות עם ארגוני שינוי חברתי, והכשרה למנהיגות והובלה. משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה מלגת צוערים לשלטון המקומי - עתידים תכנית ‘צוערים לשלטון המקומי’ הינה תכנית ייחודית הפועלת לשיפור השלטון המקומי בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי בתחומים המוניציפאליים. סטודנטים אשר מתקבלים לתוכנית נהנים ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית, תכנית הכשרה איכותית והשמה בסיום תהליך ההכשרה. למימוןמלאשלשכרהלימוד,מלגתלימודמלאה,מלגתקיום,תכניתהכשרהאיכותיתוייחודית,השמהבתפקידי גובהמלגה– שנים, שותפות ברשת עמיתים משפיעה ומשמעותית, סמינר לימודי בחו”ל. 4 מפתח ברשויות המקומיות לתקופה של סטודנטים לתואר ראשון רלוונטי באוניברסיטת בן גוריון או מכללת תל- חי או תואר שני רלוונטי אוכלוסיית היעד - באוניברסיטת חיפה ובטכניון. • ביצוע משימת למידה עצמאית • השתתפות במרכז הערכה • וראיון אישי תנאי קבלה כן, משתתפים בתכנית הכשרה והתחייבות לעבודה במשרות מפתח ברשויות מקומיות האם ישצורך בהתנדבות? נבחרות בפריפריה למשך ארבע שנים. חודש פברואר תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs