חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

101 טופס

לעדכון הפרטים. 101 בתחילת כל שנת מס על העובד למלא באופן מקוון דרך "תלוש אונליין" טופס עובדים שלא ימלאו את הטופס ולא יסמנו בו אם יש/אין להם הכנסות נוספות ( סעיף ה') יחשב הדבר שקיימת הכנסה נוספת ויופחת מס הכנסה בשיעור המרבי באופן אוטומטי. https://www.youtube.com/watch?v=Zrkcjxy_aqM

106 טופס

על ידי חשבי השכר. 106 אחת לשנה (בחודש אפריל) מופקים לעובדים טפסי טופס זה כולל את ריכוז סך כל המשכורות והניכויים שבוצעו לעובדים במהלך השנה הקודמת

(מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופת גמל וכו'). *ניתן להוציא עבור שנים קודמות דרך "תלוש אונליין".

תיאום ביטוח לאומי

תיאום מס הכנסה עובדים בעלי עבודה נוספת הנדרשים להגיש מדי שנה תיאום מס מפקיד שומה. יוגש עד חודש פברואר למחלקת שכר.

עובדים שעובדים בשני מקומות והכנסתם אצל המעסיק העיקרי נמוכה מהשכר הממוצע במשק רשאים 60% מ לעשות תיאום ביטוח לאומי ע"י הגשת ולהעבירו למעסיק המשני. 644 טופס

מערכת פניות "היטו"

מחלקת שכר התחדשה במערכת פניות מקוונת שבה ניתן להעביר מסמכים או לשאול שאלות בקשר לתלוש השכר על מנת להקל על העובדים בהגעה פיזית למחלקה. ניתן לפנות בכל הנושאים – מפרעות, שינוי פרטים אישיים, קופות, תיאום מס עוד. מערכת ידידותית וקלה - https://portal.ashdod.muni.il/hito/#/portal/main הקישור הוא *כניסה מגוגל כרום

10

Made with FlippingBook Online newsletter creator