חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

חוברת מידע מחלקת שכר תלוש שכר • הסכמי שכר • תנאי שכר

והוא כפוף לשינויים בהסכמים הקיבוציים. 1.8.2022 התוכן המופיע בחוברת זו נכון לתאריך בכל מקרה בו יש הבדל בין ההסכם הקיבוצי המפורט לאמור בחוברת זו, הקובע הוא ההסכם הקיבוצי.

תוכן עניינים

נושאים כלליים בשכר:

8 8 9 9 9 9

מענק יובל ימי בחירה ימי חופשה ימי מחלה ימי הצהרה ימי השתלמות

3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8

גמולי השתלמות מועדון שלך מעוף לעמית שחר און הסתדרות העובדים תוספת מעונות נסיעות החלפת חשבון בנק דמי כלכלה שעות נוספות אחזקת רכב קרה"ש) + קופות (פנסיה חופשת לידה חופשה ללא תשלום הבראה ביגוד

10 10 10 10 10 11 12 12 13

101 טופס 106 טופס תיאום מס הכנסה

תיאום ביטוח לאומי מערכת פניות "היטו" דור ב' + ' תוספת ניהול דור א תוספת ענפית תוספת אקדמאית פרופסיונאלית תוספת המעוף

דירוגים:

13 14 14 15 15 16 17 20

בכירים המח"ר סטודנטים

מהנדסים וטכנאים עובדים סוציאלים

סייעות מצילים פסיכולוגים

גמולי השתלמות

גמול השתלמות הינו תוספת בשכרם של העובדים הניתנת בגין יציאה להשתלמויות ולימודים אשר כפופים לקריטריונים. בסיום הלימודים יש להעביר את תעודת גמול ההשתלמות לכוח אדם והם מעבירים הנחיה לתשלום בשכר. גמול השתלמות הינו רכיב פנסיוני.

בדירוג מינהלי

שעות נדרשות

וותק בתחום העיסוק

1200

עד שנה

1100

עד שנתיים

זכאות לשני גמולים, האחד מבוסס על שעות בהתאם לוותק והשני בגין קורס מינהל בשלטון המקומי. גובה גמול א' וב' זהה ועומד על למשרה מלאה. ₪ 328.76

1000

שנים 4 עד

900

שנים 6 עד

800

שנים 8 עד

700

שנים 10 עד

600

שנים 12 עד

500

שנים ומעלה 12

בדירוג המח"ר

גובה גמול השתלמות ב': ₪ 328.76 | 41 עד דרגה

400 - שעות לימוד המזכות בגמול ש"ע הן לגמול א' והן לגמול ב'. גובה גמול השתלמות א': למשרה מלאה. ₪ 328.76

₪ 430.86 | כולל 43 עד דרגה 41 מדרגה מהשכר 9% גובה הגמול הינו 44 מדרגה המשולב.

3

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

מועדון שלך

תנאים לזכאות: בחודש מאי (חודש הקובע) 25% חלקיות משרה של חודשי עבודה מלאים ורצופים כלומר מפברואר עד אפריל כולל. 3 הזכאות נקבעת בחודש מאי של כל שנה לשנה העוקבת. 7 שלוחה 08-9568134 אילנה ביידרמן לבירורים נוספים:

מי זכאי? דירוג מנהלי, דירוג מח"ר ודירוג חינוך ונוער. *הדירוגים שאינם זכאים יכולים לשנה. ₪ 400- להצטרף בעלות של כ

מעו"ף לעמית

חודשים ומעל רבע משרה נכון לחודש מאי. 3 למי שמועסק מעל ₪ 108 השתתפות מעסיק .03-6939399 : ברק ארדי, טל' מוקד לפרטים נוספים: www.maoflaamit.com : אתר האינטרנט

שחר און

זכאות לדירוג מנהלי בלבד. שנים. 3 והתחייבות ל ₪ 800- הדירוגים שאינם זכאים יכולים להצטרף בעלות שנתית בסך של כ 08-8545022 הדיווח מועבר אוטומטית דרך כ"א, לשאלות לגבי זכאות יש לפנות לג'ואנה ממשאבי אנוש

הסתדרת העובדים

מנוכה לכל העובדים מתוקף הסכם קיבוצי ולא ניתן לבטלו. העובדים רשאים להינות מהטבות במועדון "ביחד בשבילך".

תוספת מעונות

.5 לאימהות לילדים מתחת לגיל למשרה מלאה ₪ 324 - 5 מתחת לגיל 1 עבור ילד למשרה מלאה ₪ 543 עבור שני ילדים ומעלה -

גבר יכול לקבל במידה ואשתו לא מקבלת, יש לצרף תלושים ואישור מהמעסיק ולפנות למחלקת שכר. אם שני ההורים עובדי עירייה (הזכאות רשומה אוטומטית על האם, ניתן להעביר אותה לאב).

4

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

החלפת חשבון בנק

נסיעות

כל עובד שמעוניין לשנות חשבון בנק עליו להעביר למחלקת שכר אישור ניהול חשבון / צילום צ'ק של החשבון החדש בצירוף מילוי טופס שינוי חשבון בנק הנמצא במחלקה.

כל עובד זכאי לקצובת נסיעות לצורך הגעה לעבודה. התשלום מבוצע ע"פ שיטת הטבעות לפי אזור / חופשי חודשי. לשאלות בנושא יש לפנות לרונית .08-8545030 בן זינו ממשאבי אנוש

הלוואה

כל עובד זכאי לקבל הלוואה מטעם העיריה בתנאים מיטיבים.

השלבים לקבלת הלוואה:

• יש להגיע לוועד עם תלוש שכר אחרון. • על העובד להחליט באיזה בנק הוא מעוניין לקחת את ההלוואה.

• לאחר קבלת הטופס חתום ע"י יו"ר הוועד ומחלקת שכר הטופס מועבר לבנק להמשך תהליך. • לאחר קבלת אישור מהבנק – העובד מוזמן לפגישה למתן ההלוואה בפועל והסדר התשלומים.

שעות נוספות

דמי כלכלה

לעובד עבור 25% תשולם תוספת של שתי השעות הנוספות לאחר יום העבודה עבור השעה 50% הרגיל ותוספת של הנוספת השלישית ומעלה לאחר יום העבודה הרגיל. הכל בכפוף למכסת השעות הנוספות שהוקצתה לעובד. לבירורים יש לפנות לכוח אדם.

שעות 2- עובד המועסק ב נוספות לפחות וכתוצאה שעות 10 מכך הועסק רצופות ויותר – יקבל דמי ש״ח. 20.7 כלכלה על סך

5

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

אחזקת רכב

דרגות של רכב מרמה א' עד רמה ד' בכפוף לתנאי העסקה. אילו מסמכים צריכים להגיש? + ביטוח מקיף + ביטוח חובה + אגרת רישוי + רישיון נהיגה קבלה ששולם למקיף :5 עד רמה 1 דרגות של רכב מרמה

אילו מסמכים צריכים להגיש? אגרת רישוי + רישיון נהיגה

• במידה ובאגרת רישוי רשום בן הזוג, על העובד להגיש הצהרת בן זוג. • במידה והעובד יצא לחל"ת יקוזז לו החלק היחסי ששולם לו מראש באחזקת הרכב.

קופות

פנסיה – תקציבית: )1997 (עובדים שהתחילו לעבוד לפני

ממשכורתו של העובד. קבלת קצבה חודשית 2% ניכוי של מהעירייה לאחר הפרישה.

פנסיה – צוברת:

מלשון צבירה לאורך תקופת העסקה. העובד יקבל קצבה מחברת הביטוח. לאורך תקופת העסקה המעסיק הפריש לפנסיה ולקופת גמל לפי השיעורים: 15.83% = 7.5% + ) (פיצויים 8.33% : מעסיק | 7% : עובד

קופת עבודה נוספת: (עובדים שעושים ש.נ)

קופת החזר הוצאות: (רכב, נסיעות, טלפון - כלל העובדים)

= 7.5% תגמולים + ) (פיצויים 6% : מעסיק | 7% עובד 13.5%

מעסיק. 5%- עובד ו 5%

קרן השתלמות:

7.5% הפרשות המעסיק לקרן ההשתלמות הן משכרו של העובד על כל הרכיבים שהוכרו לצורך חישוב הגמלה הזכאית משכרו של העובד 2.5% הפרשות העובד לקרן הן ברירת המחדל של הרשויות המקומיות הינה "רום" במידה ועובד מעוניין לעבור לקרן אחרת יש להעביר טפסים בהתאם.

לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג חינוך נוער וקהילה שאינם אקדמאים - תיפתח קרן השתלמות בתום שנת העבודה הראשונה מקבלתם כעובדי עיריה. לעובדים בדירוג המח"ר, המהנדסים, ההנדסאים, הפסיכולוגים, העו"ס והחינוך נוער וקהילה שהם אקדמאים - תיפתח קרן השתלמות מהיום הראשון לעבודה.

6

חופשת לידה

עובדת שילדה תעדכן את היחידה שבה היא מועסקת ואת משאבי אנוש.

במהלך חופשת הלידה העובדת תמשיך לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה כגון: דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים. עיריית אשדוד משלמת בתקופה זו גם את החלק של המעסיק וגם את החלק של העובדת ולכן נצבר חוב בגין הפרשות אלו שאותו צריכה לשלם בעת חזרתה לעבודה. יחד עם זאת עליה להעביר אישור לידה מבית החולים בכדי לעדכן את הרך הנולד ולקבל תוספת מעונות. + בגינו נק' זיכוי עובדת הנמצאת בשמירת הריון חייבת >> להודיע למשאבי אנוש שילדה - זה לא מעודכן אוטומטית. לפניות בנושא ביטוח לאומי וטופסולוגיה יש לפנות לנעמי בלדב ממשאבי אנוש: ‏. ‎08-8545055

שבועות 15 יולדת זכאית לחופשת לידה בת בתשלום מביטוח לאומי. בלידת תאומים או יותר תוארך חופשת הלידה 18( שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף 3 ב שבועות בלידת 21 שבועות עבור תאומים ו שלישייה וכן הלאה). עובדת שעבדה ברשות מקומית לפחות שנה שבועות 12 זכאית להאריך את חופשת הלידה ב שבועות וזה 26 נוספים ללא תשלום, סה"כ יהיה בכפוף להודעה בכתב לאגף משאבי אנוש. עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה שבועות לאחר הלידה, זאת 6 חלקית מתום בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על החופשה ולחזור לעבודה.

חופשת הלידה אינה פוגעת בוותק במקום העבודה.

חופשה ללא תשלום

• חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד, אך העובד אינו עובד במהלכה ולכן אינו מקבל שכר וזכויות אחרות כגון: הזכות לדמי מחלה.

• תקופה זו אינה נכללת בחישוב הוותק של העובד וכל הזכויות התלויות בוותק.

• עם תום החופשה ללא תשלום זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם / תפקיד דומה.

• היציאה לחופשה ללא תשלום מצריכה בדרך כלל הסכמה בין העובד למעסיק שבה נקבע משך החופשה.

7

תשלום הבראה

דמי הבראה ישולמו לעובדים בתשלום שכר יוני בגין השנה שחלפה בתנאי שמלאה שנה אחת לעבודתם. התשלום מחושב ע"פ ותק וחלקיות משרה וכולל בתוכו שירות צבאי/לאומי.

ותק ברשות המקומית - סה"כ שנות עבודה

מספר ימי הבראה

10

ימים בשנה 9

11-15

ימים בשנה 10

16-19

ימים בשנה 11

20-25

ימים בשנה 12

>> טבלת זכאות לדמי הבראה

ומעלה 25

ימים בשנה 13

ביגוד

דמי ביגוד ישולמו לעובדים בתשלום שכר יולי בגין השנה שחלפה, בתנאי שמלאה שנה אחת לעבודתם. התשלום מחושב לפי תפקיד, ותק וחלקיות משרה. שנת העבודה המחושבת לצורך תשלום דמי הבראה וביגוד הינה מינואר עד דצמבר. במידה ולא התקיימה זכאות בשנה הראשונה, ישולם ההפרש בשנה שלאחריה. מועדי התשלום המצוינים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להוראות החוק ולהנחיות השלטון המקומי.

ימי בחירה

מענק יובל

• ימי בחירה אינם מנוכים ממכסת ימי החופשה הצבורה ואינם ניתנים לצבירה או להעברה משנה לשנה. • ימי הבחירה מתפרסמים בכל תחילת שנה על ידי משאבי אנוש. • שנים ומעלה 5 עובדים המועסקים ימי בחירה בשנה. 3- זכאים ל • שנים 5- עובדים המועסקים פחות מ ימי בחירה בשנה. 2- זכאים ל

זהו מענק כספי המשולם אחת לשנה, בחודש שכר ספטמבר לעובדים בעלי ותק בשירות הציבורי של שנה על פי הוראת 25 החוק ובהתאם לדירוג שאליו הם שייכים. 60% שיעור המענק - עד מהשכר המשולב.

8

ימי חופשה

חישוב ימי החופשה נעשה בהתאם לימי העבודה בפועל בלבד. מכסת ימי החופשה השנתית היא:

ימים. 55 ימים בשבוע וניתן לצבור עד 5 ימי חופשה למועסקים 22 ימים. 65 ימים בשבוע וניתן לצבור עד 6 ימי חופשה למועסקים 26 יתרת חופשה שלא נוצלה תימחק מבנק החופשה של העובדים של אותה השנה. 31.12- ב יתרת ימי החופשה מוצגת בתלוש השכר ובדו"ח הנוכחות החודשית. על העובדים לבדוק את יתרת ימי החופשה מידי חודש.

ימי מחלה

ימים בשנה ונצברת לזכות העובדים לאורך 30 הזכאות השנתית לימי מחלה עומדת על כל שנות עבודתם. בנק ימי המחלה מוצג בתלוש השכר ובדו"ח הנוכחות החודשי. על העובדים מוטלת החובה לבדוק את יתרת ימי המחלה מדי חודש. ימי שישי, שבת וחג נלקחים בחשבון במניין ימי ההיעדרות. היעדרות בגין מחלה מחייבת הצגת אישור רפואי.

ימי השתלמות בשכר

ימי הצהרה

ימי השתלמות בשכר. 5 בדירוג מנהלי - בדירוג המח"ר - תלוי דרגה וכדלקמן: ימי השתלמות 7.5 - זכאות ל 36-37 דרגות בשכר לשנה. ימים בשנה 10 - זכאות ל | 38-39 דרגות ימים בשנה. 12 - זכאות ל | 40-41 דרגות ימים בשנה. 15 - זכאות ל | ומעלה 42 דרגה

היעדרות בגין מחלה על סמך הצהרה אישית מותרת

פעמיים בשנה בלבד, כאשר בכל פעם ניתן

ימים רצופים. 2 להצהיר עד ימים אלו נגרעים מיתרת ימי המחלה הצבורה. לא ניתן ימים רצופים בגין 4 להיעדר הצהרה אישית.

9

101 טופס

לעדכון הפרטים. 101 בתחילת כל שנת מס על העובד למלא באופן מקוון דרך "תלוש אונליין" טופס עובדים שלא ימלאו את הטופס ולא יסמנו בו אם יש/אין להם הכנסות נוספות ( סעיף ה') יחשב הדבר שקיימת הכנסה נוספת ויופחת מס הכנסה בשיעור המרבי באופן אוטומטי. https://www.youtube.com/watch?v=Zrkcjxy_aqM

106 טופס

על ידי חשבי השכר. 106 אחת לשנה (בחודש אפריל) מופקים לעובדים טפסי טופס זה כולל את ריכוז סך כל המשכורות והניכויים שבוצעו לעובדים במהלך השנה הקודמת

(מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופת גמל וכו'). *ניתן להוציא עבור שנים קודמות דרך "תלוש אונליין".

תיאום ביטוח לאומי

תיאום מס הכנסה עובדים בעלי עבודה נוספת הנדרשים להגיש מדי שנה תיאום מס מפקיד שומה. יוגש עד חודש פברואר למחלקת שכר.

עובדים שעובדים בשני מקומות והכנסתם אצל המעסיק העיקרי נמוכה מהשכר הממוצע במשק רשאים 60% מ לעשות תיאום ביטוח לאומי ע"י הגשת ולהעבירו למעסיק המשני. 644 טופס

מערכת פניות "היטו"

מחלקת שכר התחדשה במערכת פניות מקוונת שבה ניתן להעביר מסמכים או לשאול שאלות בקשר לתלוש השכר על מנת להקל על העובדים בהגעה פיזית למחלקה. ניתן לפנות בכל הנושאים – מפרעות, שינוי פרטים אישיים, קופות, תיאום מס עוד. מערכת ידידותית וקלה - https://portal.ashdod.muni.il/hito/#/portal/main הקישור הוא *כניסה מגוגל כרום

10

תוספת ניהול דור א'

תוספת קידום ראשון ושני ל״עובדים ותיקים״. קידום ראשון וקידום שני: יחולו על העובדים, בדירוג המנהלי ובדירוג 1.12.09- החל מה המח״ר (למעט פסיכולוגים), שהחלו לעבוד ברשויות (כולל) (להלן – עובד ותיק) במקום 2.4.99- המקומיות עד ל (קידום נוסף) בהסכם התוספות המקומיות 6.1 הוראות סעיף ), ההוראות הבאות: 3.3.99- (ההסכם מה

ב. קידום שני

א. קידום ראשון

קידום שני בתפקיד הוא קידום שמתקיימים בו במצטבר כל התנאים המפורטים להלן: 1 . העובד התמנה / נבחר לתפקידו החדש כדין. 2 . דרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד החדש של העובד גבוהה לפחות בדרגה אחת מדרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד שמילא העובד טרם הקידום בתפקיד. 3 . מתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 40- בדירוג המינהלי או 8-10 הוא לפחות בדירוג המח״ר והתפקיד החדש כולל 38 אחריות ניהולית ישירה על עובד אחד לפחות או שמתח הדרגות של התפקיד החדש של בדירוג המינהלי או 12-10 העובד הוא לפחות בדירוג המח״ר. 42-40 *גם אם אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים.

קידום ראשון בתפקיד הואקידוםשמתקיימים בו במצטבר כל התנאים המפורטים להלן: 1 . העובד התמנה / נבחר לתפקידו החדש כדין. 2 . דרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד החדש של העובד גבוהה לפחות בדרגה אחת מדרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד שמילא העובד טרם הקידום בתפקיד. 3 . מתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 39-37 בדירוג המינהלי או 9-7 הוא לפחות בדירוג המח״ר (למעט פסיכולוגים) והתפקיד החדש של העובד כולל אחריות ניהולית ישירה על עובד אחד לפחות, או שמתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 42-40 בדירוג המינהלי או 12-10 הוא לפחות בדירוג המח״ר (למעט פסיכולוגים). *גם אם אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים.

10% – גובה תוספת קידום ראשון 10% – גובה תוספת קידום שני

תוספת ניהול דור ב'

תוספת שכר לעובדים שהמעסיק אישר להם כפיפים במסגרת תפקידם.

– כל עובד רשות מקומית בשליש משרה ומעלה, ״ כפיף ״ לרבות עובדים שעתיים, אשר כפוף היררכית לעובד הזכאי.

תוספת ניהול

מספר כפיפים

מתח הדרגות של התפקיד בדירוג המנהלי / המח”ר

או 44-42 / 14-12 43-41 / 13-11 או 42-40 / 12-10 41-39 / 11-9

12.5%

שניים לפחות

10%

שניים לפחות

או 41-39 / 11-9 40-38 / 10-8

7.5%

אחד לפחות

11

תוספת ענפית

וותק). + מהשכר המשולב (יסוד 10% תשלום תוספת שכר בשיעור של ישולם לעובדים בתפקידים הבאים ובכפוף להוראת ביצוע:

. א עובדים בתפקידי מזכירות במזכירויות בתי הספר, במתנ"סים ובאשכול פיס . ב עובדי ניקיון בבית ספר . ג חשב – עובד בדירוג המח"ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידיה אירגונית מהסוג הבכיר ביותר ברשות . ד פקחי חניה – עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית . ה חשבי שכר שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של המעסיק

. ו פקח שיטור עירוני / משולב . ז עובד ביחידה לרשוי עסקים . ח עובדי מחשוב (לבורנט מחשבים / טכנאי רשת מחשבים / טכנאי מחשבים) בכל שאלה בנושא זכאויות לתוספת ענפית יש לפנות למנהל משאבי אנוש בלבד.

תוספת אקדמאית פרופסיונלית

וותק) לעובדים שנמצאים בדירוג המח"ר. + מהשכר המשולב (יסוד 10% תשלום תוספת שכר בשיעור של לכל היותר. +42 הזכאות לתוספת הפרופסיונלית הינה לעובד שדרגתו היא הדרגה

*לא ניתן לקבל גם תוספת ענפית וגם תוספת אקדמאית פרופסיונלית :2017 להלן התפקידים המזכים בתוספת אקדמאית פרופסיונאלית

א. מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי נושא עובד בדירוג במחלקה בתחום הכספים או גביה – המח”ר המועסק ביחידת הגזברות, או בתפקיד הכפוף מקצועית ליחידת הגזברות (לרבות חשב אגף גם אם אינו כפוף מקצועית ליחידת הגזברות), שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה והוא בעל תואר אקדמי מוכר בכלכלה או חשבונאות או סטטיסטיקה או מתמטיקה, או בעל רישיון רו”ח בתוקף. ב. מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי לנושא עובד המועסקים ביחידה לניהול משאבי אנוש – בדירוג המח”ר בעל תואר אקדמי מוכר המועסק ביחידה לניהול משאבי אנוש שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה שעומד באחד מהתנאים הבאים לפי העניין: 1 . עובד המועסק ערב חתימת הסכם זה שהשלים, שעות 40 , לפחות 1.6.2017 ועד ליום 1.1.2012 מיום

לימוד בקורסים בתחומי משאבי אנוש המוכרים לגמול השתלמות. 2 . בעל תעודות סיום של שני קורסים בהיקף מצטבר 80 שעות לפחות או קורס אחד בהיקף של 80 של שעות לפחות בתחומי משאבי האנוש, שמקיימת יחידת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי. הערים הגדולות יוכרו גם 3 - לעובד כאמור המועסק ב תעודות סיום של קורסים בתחומי משאבי אנוש של יחידת ההדרכה של העירייה. ג. מנהל חשבונות ראשי או תפקיד מקביל בעל שם עובד בדירוג המח”ר בעל תואר אקדמי מוכר, אחר – אחד ברשות מקומית, העומד בשני התנאים הבאים, במצטבר: 1 . או תעודת 3 בעל תעודה בהנהלת חשבונות סוג מנהל חשבונות בכיר (מדופלם). 2 . תפקידו הוא מנהל החשבונות הראשי של הרשות המקומית.

12

תוספת מעו"ף דירוג מנהלי

משולמת בכפוף לחלקיות: • .₪ 1000 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +6-4 בדרגות • .₪ 950 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +7-7 בדרגה • .₪ 825 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 8 בדרגה • .₪ 750 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +8 בדרגה • .₪ 650 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 9 בדרגה • .₪ 600 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +9 בדרגה • .₪ 460 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 10 בדרגה • .₪ 400 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +10 בדרגה • .₪ 220 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 11 בדרגה • .₪ 200 תעמוד תוספת המעו"ף על סך של +11 בדרגה • ף. ״ ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מעו 12 עובד בדרגה

דירוגים

בכירים

טווח שכר: ש"נ + משכר מנכ"ל 30%-40% מנהל מחלקה ש"נ + משכר מנכ"ל 40%-50% סגן מנהל אגף משכר מנכ"ל ללא ש"נ 60%-70% מנהל אגף

וועד עובדים .₪ 135 משלמים פעם בשנה וועד עובדים על סך שחר און - לא זכאים שנים. 3 והתחייבות ל ₪ 800- ניתן להצטרף בעלות שנתית בסך של כ מועדון שלך - לא זכאים .₪ 400- ניתן להצטרף בתשלום חד פעמי על סך של כ החזר חוגים - לא זכאים

13

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

המח"ר

תוספת המח"ר .₪ 1000 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +36-34 בדרגות .₪ 950 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +37 בדרגה .₪ 825 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 38 בדרגה .₪ 750 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +38 בדרגה .₪ 650 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 39 בדרגה .₪ 600 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +39 בדרגה .₪ 460 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 40 בדרגה .₪ 400 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +40 בדרגה .₪ 220 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 41 בדרגה .₪ 200 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +41 בדרגה ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מח"ר. 42 עובד בדרגה

דירוג המח"ר הינו לבעלי השכלה אקדמאית. אגודות מקצועיות - למשרה ₪ 799 בסך מלאה. משולם בחודש אוקטובר בכל שנה. יש הפרשה של לקרן ידע 0.5% (בנוסף להפרשות הסוציאליות).

1 סטודנטים – תואר

• – שעות עבודה בפועל * ערך שעה 113 סמל ותק צה"ל. + )₪ 1( סטודנט לומד + )₪ 29.12( שכר מינימום = ערך שעה • לשעת עבודה ₪ 1.44 – – דמי הבראה סטודנט 183 סמל • לשעת עבודה ₪ 0.7 – – דמי ביגוד סטודנט 184 סמל • לכל שנת ותק צה"ל, עד למקסימום ₪ 0.2 – – ותק צה"ל סטודנט 5437 סמל שנים 3 עבור ₪ 0.6 של • לשעת עבודה ₪ 1 – – תוספת סטודנט לומד 5438 סמל • 0.2 * - ערך שעה 20% – תוספת משמרת 1020 סמל .20% עובד במשמרת שנייה לפחות שלוש שעות זכאי לתוספת של • 22:00 עד 14:00 משמרת שניה – משעה • 0.5 * - ערך שעה 50% – תוספת משמרת 1055 סמל .50 % עובד המועסק במשמרת שלישית זכאי לתוספת של 6:00 עד 22:00 משמרת שלישית – משעה • 0.875 * - ערך שעה 87.5% – תוספת משמרת 1056 סמל • ₪ 20.7 דמי כלכלה – כמות עבודה בשבתות ומשמרות כפול

14

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

מהנדסים וטכנאים

תוספת רפורמה עובדים המועסקים באחד מהתפקידים הבאים: מפקח תכנון ובניה, בודק בקשות להיתר בניה, בודק תוכניות (תב"ע), מידען תכנוני, מפקח בכיר (חוקר), מנהל הוועדה המקומית וסגן המהנדס / אדריכל הרשות או הוועדה המקומית (כהגדרתם בקובץ ניתוח העיסוקים ותיאורי התפקידים מתכנן ערים, מנהלי המחלקות האחראים על התפקידים G.I.S ,) המפורסם על ידי משרד הפנים שבהסכם ותפקיד מקצועי אחר אשר ועדת המעקב תקבע שהוא נכלל בסעיף זה. .₪ 2,000 סכום התוספת עומד על התוספת נכנסת לתחשיב ערך שעה, לא חלק מהמשכורת הקובעת. כן חלק מהפרשה לקרן השתלמות. גם לעובדים בדור א' בפנסיה תקציבית. 8.33% יש הפרשה לפיצויים של תוספת רפורמה מנהלי עובד שמשכורתו מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוג המנהלי או המח"ר המועסק בוועדה המקומית לתכנון ובניה המועסק באחד מהתפקידים המינהליים היינו תפקידים פקידותיים או תפקידי מזכירות ולרבות התפקידים הבאים מזכירות, ארכיבאי, פקיד קבלת קהל, ממונה גביה, אחראי היטלי השבחה ותפקיד מנהלי אחר אשר ועדת המעקב תקבע שהוא נכלל בסעיף זה. (עשרה אחוזים) מהשכר המשולב. 10% תוספת שכר בגובה של

תוספת מדורגת: אם אין תוספות ייחודיות. סכום תוספת המדורגת: ש"ח 1100 תעמוד התוספת על סך 38 עד דרגה ש"ח 1030 תעמוד התוספת על +38 בדרגה ש"ח 850 תעמוד התוספת על סך של 39 בדרגה ש"ח 675 תעמוד התוספת על סך של +39 בדרגה ש"ח 485 תעמוד התוספת על סך של 40 בדרגה ש"ח 300 תעמוד התוספת על סך של +40 בדרגה ₪ 75 תעמוד התוספת על סך של 41 בדרגה ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת. +41 עובד בדרגה

*העובדים הזכאים להסכם רפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובניה כמפורט אינם זכאים לתוספת .2017 מדורגת

עובדים סוציאלים

, החוברת תעודכן בהתאם. 2022 נחתם הסכם חדש שיצא לפועל בחודש ספטמבר

15

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

סייעות

אופק חדש • ההסכם חל אך ורק על סייעות לגננות בגני ילדים • ההסכם לא חל על סייעות פדגוגיות • 4% משרה תהיה זכאית לתוספת 80% סייעת המועסקת ב • 5% משרה – תוספת 100% סייעת ב תוספת חינוך מיוחד • תוספת שכר לסייעת לגננת בגן לחינוך מיוחד בינוני/ מהשכר המשולב. 12.5% קשה בשיעור של • תוספת חינוך מיוחד לעובדת המקבלת תוספת אופק 12.5% במקום 10% חדש תעמוד על תוספת סייעות זו היא תוספת הצמודה לתפקיד והיא תשולם לעובד כל עוד 10% הוא מועסק בתור סייע/ת. התוספת בגובה

שעות עבודה, הפחתת שעות, שעות נוספת ושעות קייטנה יש לפנות לרפרנט נוכחות במשאבי אנוש

תוספת החלפת גננת עודכן תעריף תוספת "דמי החלפת גננת/מור ה" ויעמוד על סך של 1.2.2022 החל מיום בגין כל יום בו סייעת תחליף את המורה / גננת. ₪ 200 למען הסר ספק, כל יתר הכללים החלים על תוספת זו ימשיכו לחול, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכללים הבאים: 1 . התוספת משולמת בנוסף לשכרה הרגיל של הסייעת. 2 . "דמי החלפת מורה/גננת" הינו רכיב שכר במעמד של "עבודה נוספת" למען הסר ספק בלבד, התוספת לא מהווה שכר לכל דבר ועניין לא תובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, יבוצעו בגינה הפרשות כנהוג וכמקובל לרכיב "עבודה נוספת". 3 . התוספת לא תובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו ב"חוק שכר מינימום". 4 . האמור לא יחול על תקופת עבודה בקייטנות החגים והקיץ.

16

מצילים

דור א' >> מתבטלות: תוספת הצלה, התמורה עבור 1.4.88- החל מה תוספת מצילים – בקבוקי השתיה, תוספת האיזון וקצובת הביגוד. במקומן תינתן ״תוספת מצילים״. תוספת המצילים היא שקלית ומהווה שכר לכל דבר וענין לרבות לצרכי פרישה לגימלאות ופיצויי פיטורין. ש”ח. 3661.72 תעמוד תוספת מצילים על 1.1.2022 החל מיום זכאים לתוספת זו הינם מצילים ברשויות המקומיות אשר התקבלו לעבודה לפני (דור א'). 10.4.00- ה מצילים המועסקים מעבר ליום עבודה מלא בשעות נוספות, יקבלו בכל כלכלה – יום עבודה בפועל תמורה נטו עבור ארוחת צהרים עפ״י תעריף המקובל בשלטון המקומי והעיריות (אש״ל). הגדלת בסיס השכר הקובע לפנסיה תקציבית למצילים ותיקים: יחולו על המצילים אשר הועסקו ברשויות המקומיות במועד הנ״ל 11.4.2000- החל מה "תוספת מצילים ב'". הנוספות של המצילים בימי מנוחה שבועית, חגים וכו׳, תוחזר הוצאות הנסיעה למצילים בהתאם להוצאות בפועל ועפ״י תעריפי שירות מוניות.

מכסת ימי הבראה - עפ”י שנות ותקם בהצלה בלבד היא >> כדלקמן

8 ) (כולל

שנה ראשונה

9 ) (כולל

שנה רביעית

11 ) (כולל

שנה שביעית

12 ) (כולל

שנה עשירית

13 ) (כולל

שנה שתיים עשרה עד חמש עשרה

14 ) (כולל

שנה שש עשרה עד שמונה עשרה

15 ) (כולל

שנה תשע עשרה עד עשרים וארבע

18 ) (כולל

שנה עשרים וחמש ומעלה

לא משולמת תוספת ביגוד למצילים דור א'. ביגוד –

17

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

דור ב' >> ואילך. 11.4.2000- מצילים דור ב' הינם מצילים שהתקבלו לעבודה ברשויות המקומיות מה חודשים 8 - מציל דור ב’ יועסק 1.1.2017 , החל מיום 6.9.2016 בהתאם להסכם שנחתם ביום ) בשירותי הצלה בלבד. 9 בשנה וניתן יהיה להעסיקו חודש אחד נוסף בלבד (חודש תוספות המשולמות למצילים דור ב': • 10% תוספת כפיים • תוספת איזון • ביגוד – בעונת הרחצה יהיו זכאים לביגוד תוספת מצילים (“חדשים”) בנוסף לשכרם המשולב ולתוספות כאמור לעיל, יהיו מצילי דור ב׳ זכאים בעונת הרחצה ש״ח לשעת עבודה כמציל. 8.92 בלבד לתוספת של תעמוד תוספת הצלה שעתית למצילי דור ב’: 2022 החל מחודש ינואר ש”ח לשעה. בשנה השלישית הרצופה 8.92 בשנה הראשונה והשנייה לעבודתו על סך של ש”ח לשעה. החל מהשנה הרביעית הרצופה לעבודתו על סך 10.07 לעבודתו על סך של ש”ח לשעה. 11.29 של תוספת הצלה קבועה למצילי דור ב’ קבוע לפי הסכם המצילים מיום 1.2022 כמו כן, מיום ש”ח. 2111.69 תעמוד על 6.9.2016

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 33 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 66.75 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 133.50 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 199.22 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 265.97 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 332.72 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 34 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 133.50 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 265.97 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 399.48 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 531.95 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 665.45 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

18

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 35 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 199.22 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 399.48 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 598.70 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 797.92 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 998.17 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 36 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 265.97 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 531.95 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 797.92 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 1063.90 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 1329.87 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת א’ ו – ב’ 37 ומתקיימים בו כל התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי לתוספת הצלה 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום משתנה כמפורט להלן:

₪ 332.72 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 665.45 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 998.17 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 1329.87 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 1662.60 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

של הסכם 31 לגבי מציל דור ב’ שהיה עובד קבוע במועד חתימת ההסכם, יחולו הוראות סעיף מצילים לעיל על הנמוך מבין: • .1.1.2016 , כפול מספר השנים השלמות שחלפו מיום ₪ 160 סך של 1.1.2017 – החל מה • ש”ח. 167 יעודכן הסכום לסך של 5.2022 החל מיום למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגין התקופה בה יועסקו מצילי דור ב׳ על ידי הרשות המקומית, מחוץ לעונת הרחצה (להלן: ״תקופת החורף״), הם יהיו זכאים לתנאים הנהוגים לגבי העובדים בתפקיד אותו ימלאו, במקום התנאים הייחודיים לעבודת הצלה.

19

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

פסיכולוגים

תוספת לשכר ש”ח לחודש. 682.29 – 1.6.06 - עובדים בבריאות הנפש מה ש”ח לחודש. 378.38 – 1.6.06 - עובדים המועסקים במוסדות חינוך מה ש”ח 297.73 – 1.6.06 - עובדים אשר אינם מקבלים אחת מהתוספות האלה מה לחודש.

יהיו הפסיכולוגים זכאים לתוספות מקצועיות כדלקמן: 1.7.94 החל מיום .6% : פסיכולוג

.8% : פסיכולוג מומחה .10% : פסיכולוג מדריך

אם הפסיכולוג בנוסף לאמור לעיל משמש בתפקיד ניהול, הינו זכאי בנוסף לתוספת המקצועית כדלקמן: .3% : פסיכולוג אחראי .4% : פסיכולוג ראשי/מחוזי .5% :’ פסיכולוג ג .7% : פסיכולוג ב’ ומעלה

תוספות אלו מהוות בסיס לחישוב ערך השעה, פנסיה, ופיצויים.

• פסיכולוגים בעלי תואר שני זכאים לותק מואץ. • פסיכולוגים זכאים לקרן ידע. • .35% הפסיכולוגים החינוכיים זכאים לתוספת שכר של

תהווה בסיס לחישוב התוספות הבאות: 35% תוספת בוררות 2018 החל מינואר ” ולא כפי שחלק מהרשויות 2016 , ו”תוספת אחוזית 2011″ ”, “תוספת 2009 “תוספת חישבו להיפך עד אז קרי: התוספות האמורות היוו בסיס לחישוב תוספת הבוררות .35%

20

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

להל"ן תוכניות שפ"חים:

תוספת ניהול

שם סמל

שם התוכנית

168 ₪

שפ"ח דלת פתוחה

דלת פתוחה לגיל הרך

168 ₪

שפ"ח דלת פתוחה

דלת פתוחה למתבגרים

168 ₪

שפ"ח חדרי שלווה

תוכנית איתור והתערבות

168 ₪

שפ"ח חדרי שלווה

תכנית חדרי שלווה

1,750 ₪

אבחון חומש (מומחה)

תוכנית חומ"ש למגזר החרדי

175 ₪

סדנאות חומש

253 ₪

הדרכות חומש

929 ₪

אבחון מתחמה

1,000 ₪

אבחון מומחה

תכנית אבחונים חרדים

71 ₪

הדרכות

500 ₪

הערכות מוכנות כיתה א

1,000 ₪

אבחון מומחה - גנים

929 ₪

אבחון מתחמה - גנים

פרויקטים חינוכיים גנ"י

71 ₪

הדרכות - גנים

500 ₪

הערכות מוכנות כיתה א

170.37 ₪

קול קורא

תוכנית קול קורא קורונה נוער

250 ₪

שעות הכלה

שעות הכלה

21

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator