חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

להל"ן תוכניות שפ"חים:

תוספת ניהול

שם סמל

שם התוכנית

168 ₪

שפ"ח דלת פתוחה

דלת פתוחה לגיל הרך

168 ₪

שפ"ח דלת פתוחה

דלת פתוחה למתבגרים

168 ₪

שפ"ח חדרי שלווה

תוכנית איתור והתערבות

168 ₪

שפ"ח חדרי שלווה

תכנית חדרי שלווה

1,750 ₪

אבחון חומש (מומחה)

תוכנית חומ"ש למגזר החרדי

175 ₪

סדנאות חומש

253 ₪

הדרכות חומש

929 ₪

אבחון מתחמה

1,000 ₪

אבחון מומחה

תכנית אבחונים חרדים

71 ₪

הדרכות

500 ₪

הערכות מוכנות כיתה א

1,000 ₪

אבחון מומחה - גנים

929 ₪

אבחון מתחמה - גנים

פרויקטים חינוכיים גנ"י

71 ₪

הדרכות - גנים

500 ₪

הערכות מוכנות כיתה א

170.37 ₪

קול קורא

תוכנית קול קורא קורונה נוער

250 ₪

שעות הכלה

שעות הכלה

21

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator