חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

גמולי השתלמות

גמול השתלמות הינו תוספת בשכרם של העובדים הניתנת בגין יציאה להשתלמויות ולימודים אשר כפופים לקריטריונים. בסיום הלימודים יש להעביר את תעודת גמול ההשתלמות לכוח אדם והם מעבירים הנחיה לתשלום בשכר. גמול השתלמות הינו רכיב פנסיוני.

בדירוג מינהלי

שעות נדרשות

וותק בתחום העיסוק

1200

עד שנה

1100

עד שנתיים

זכאות לשני גמולים, האחד מבוסס על שעות בהתאם לוותק והשני בגין קורס מינהל בשלטון המקומי. גובה גמול א' וב' זהה ועומד על למשרה מלאה. ₪ 328.76

1000

שנים 4 עד

900

שנים 6 עד

800

שנים 8 עד

700

שנים 10 עד

600

שנים 12 עד

500

שנים ומעלה 12

בדירוג המח"ר

גובה גמול השתלמות ב': ₪ 328.76 | 41 עד דרגה

400 - שעות לימוד המזכות בגמול ש"ע הן לגמול א' והן לגמול ב'. גובה גמול השתלמות א': למשרה מלאה. ₪ 328.76

₪ 430.86 | כולל 43 עד דרגה 41 מדרגה מהשכר 9% גובה הגמול הינו 44 מדרגה המשולב.

3

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator