חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

מועדון שלך

תנאים לזכאות: בחודש מאי (חודש הקובע) 25% חלקיות משרה של חודשי עבודה מלאים ורצופים כלומר מפברואר עד אפריל כולל. 3 הזכאות נקבעת בחודש מאי של כל שנה לשנה העוקבת. 7 שלוחה 08-9568134 אילנה ביידרמן לבירורים נוספים:

מי זכאי? דירוג מנהלי, דירוג מח"ר ודירוג חינוך ונוער. *הדירוגים שאינם זכאים יכולים לשנה. ₪ 400- להצטרף בעלות של כ

מעו"ף לעמית

חודשים ומעל רבע משרה נכון לחודש מאי. 3 למי שמועסק מעל ₪ 108 השתתפות מעסיק .03-6939399 : ברק ארדי, טל' מוקד לפרטים נוספים: www.maoflaamit.com : אתר האינטרנט

שחר און

זכאות לדירוג מנהלי בלבד. שנים. 3 והתחייבות ל ₪ 800- הדירוגים שאינם זכאים יכולים להצטרף בעלות שנתית בסך של כ 08-8545022 הדיווח מועבר אוטומטית דרך כ"א, לשאלות לגבי זכאות יש לפנות לג'ואנה ממשאבי אנוש

הסתדרת העובדים

מנוכה לכל העובדים מתוקף הסכם קיבוצי ולא ניתן לבטלו. העובדים רשאים להינות מהטבות במועדון "ביחד בשבילך".

תוספת מעונות

.5 לאימהות לילדים מתחת לגיל למשרה מלאה ₪ 324 - 5 מתחת לגיל 1 עבור ילד למשרה מלאה ₪ 543 עבור שני ילדים ומעלה -

גבר יכול לקבל במידה ואשתו לא מקבלת, יש לצרף תלושים ואישור מהמעסיק ולפנות למחלקת שכר. אם שני ההורים עובדי עירייה (הזכאות רשומה אוטומטית על האם, ניתן להעביר אותה לאב).

4

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator