חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

תוספת מעו"ף דירוג מנהלי

משולמת בכפוף לחלקיות: • .₪ 1000 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +6-4 בדרגות • .₪ 950 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +7-7 בדרגה • .₪ 825 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 8 בדרגה • .₪ 750 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +8 בדרגה • .₪ 650 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 9 בדרגה • .₪ 600 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +9 בדרגה • .₪ 460 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 10 בדרגה • .₪ 400 ף על סך של ״ תעמוד תוספת מעו +10 בדרגה • .₪ 220 תעמוד תוספת מעו"ף על סך של 11 בדרגה • .₪ 200 תעמוד תוספת המעו"ף על סך של +11 בדרגה • ף. ״ ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מעו 12 עובד בדרגה

דירוגים

בכירים

טווח שכר: ש"נ + משכר מנכ"ל 30%-40% מנהל מחלקה ש"נ + משכר מנכ"ל 40%-50% סגן מנהל אגף משכר מנכ"ל ללא ש"נ 60%-70% מנהל אגף

וועד עובדים .₪ 135 משלמים פעם בשנה וועד עובדים על סך שחר און - לא זכאים שנים. 3 והתחייבות ל ₪ 800- ניתן להצטרף בעלות שנתית בסך של כ מועדון שלך - לא זכאים .₪ 400- ניתן להצטרף בתשלום חד פעמי על סך של כ החזר חוגים - לא זכאים

13

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator