חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

תוכן עניינים

נושאים כלליים בשכר:

8 8 9 9 9 9

מענק יובל ימי בחירה ימי חופשה ימי מחלה ימי הצהרה ימי השתלמות

3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8

גמולי השתלמות מועדון שלך מעוף לעמית שחר און הסתדרות העובדים תוספת מעונות נסיעות החלפת חשבון בנק דמי כלכלה שעות נוספות אחזקת רכב קרה"ש) + קופות (פנסיה חופשת לידה חופשה ללא תשלום הבראה ביגוד

10 10 10 10 10 11 12 12 13

101 טופס 106 טופס תיאום מס הכנסה

תיאום ביטוח לאומי מערכת פניות "היטו" דור ב' + ' תוספת ניהול דור א תוספת ענפית תוספת אקדמאית פרופסיונאלית תוספת המעוף

דירוגים:

13 14 14 15 15 16 17 20

בכירים המח"ר סטודנטים

מהנדסים וטכנאים עובדים סוציאלים

סייעות מצילים פסיכולוגים

Made with FlippingBook Online newsletter creator