חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

חופשת לידה

עובדת שילדה תעדכן את היחידה שבה היא מועסקת ואת משאבי אנוש.

במהלך חופשת הלידה העובדת תמשיך לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה כגון: דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים. עיריית אשדוד משלמת בתקופה זו גם את החלק של המעסיק וגם את החלק של העובדת ולכן נצבר חוב בגין הפרשות אלו שאותו צריכה לשלם בעת חזרתה לעבודה. יחד עם זאת עליה להעביר אישור לידה מבית החולים בכדי לעדכן את הרך הנולד ולקבל תוספת מעונות. + בגינו נק' זיכוי עובדת הנמצאת בשמירת הריון חייבת >> להודיע למשאבי אנוש שילדה - זה לא מעודכן אוטומטית. לפניות בנושא ביטוח לאומי וטופסולוגיה יש לפנות לנעמי בלדב ממשאבי אנוש: ‏. ‎08-8545055

שבועות 15 יולדת זכאית לחופשת לידה בת בתשלום מביטוח לאומי. בלידת תאומים או יותר תוארך חופשת הלידה 18( שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף 3 ב שבועות בלידת 21 שבועות עבור תאומים ו שלישייה וכן הלאה). עובדת שעבדה ברשות מקומית לפחות שנה שבועות 12 זכאית להאריך את חופשת הלידה ב שבועות וזה 26 נוספים ללא תשלום, סה"כ יהיה בכפוף להודעה בכתב לאגף משאבי אנוש. עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה שבועות לאחר הלידה, זאת 6 חלקית מתום בתנאי שאשתו הסכימה לוותר על החופשה ולחזור לעבודה.

חופשת הלידה אינה פוגעת בוותק במקום העבודה.

חופשה ללא תשלום

• חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד, אך העובד אינו עובד במהלכה ולכן אינו מקבל שכר וזכויות אחרות כגון: הזכות לדמי מחלה.

• תקופה זו אינה נכללת בחישוב הוותק של העובד וכל הזכויות התלויות בוותק.

• עם תום החופשה ללא תשלום זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם / תפקיד דומה.

• היציאה לחופשה ללא תשלום מצריכה בדרך כלל הסכמה בין העובד למעסיק שבה נקבע משך החופשה.

7

Made with FlippingBook Online newsletter creator