חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

החלפת חשבון בנק

נסיעות

כל עובד שמעוניין לשנות חשבון בנק עליו להעביר למחלקת שכר אישור ניהול חשבון / צילום צ'ק של החשבון החדש בצירוף מילוי טופס שינוי חשבון בנק הנמצא במחלקה.

כל עובד זכאי לקצובת נסיעות לצורך הגעה לעבודה. התשלום מבוצע ע"פ שיטת הטבעות לפי אזור / חופשי חודשי. לשאלות בנושא יש לפנות לרונית .08-8545030 בן זינו ממשאבי אנוש

הלוואה

כל עובד זכאי לקבל הלוואה מטעם העיריה בתנאים מיטיבים.

השלבים לקבלת הלוואה:

• יש להגיע לוועד עם תלוש שכר אחרון. • על העובד להחליט באיזה בנק הוא מעוניין לקחת את ההלוואה.

• לאחר קבלת הטופס חתום ע"י יו"ר הוועד ומחלקת שכר הטופס מועבר לבנק להמשך תהליך. • לאחר קבלת אישור מהבנק – העובד מוזמן לפגישה למתן ההלוואה בפועל והסדר התשלומים.

שעות נוספות

דמי כלכלה

לעובד עבור 25% תשולם תוספת של שתי השעות הנוספות לאחר יום העבודה עבור השעה 50% הרגיל ותוספת של הנוספת השלישית ומעלה לאחר יום העבודה הרגיל. הכל בכפוף למכסת השעות הנוספות שהוקצתה לעובד. לבירורים יש לפנות לכוח אדם.

שעות 2- עובד המועסק ב נוספות לפחות וכתוצאה שעות 10 מכך הועסק רצופות ויותר – יקבל דמי ש״ח. 20.7 כלכלה על סך

5

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator