חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

אחזקת רכב

דרגות של רכב מרמה א' עד רמה ד' בכפוף לתנאי העסקה. אילו מסמכים צריכים להגיש? + ביטוח מקיף + ביטוח חובה + אגרת רישוי + רישיון נהיגה קבלה ששולם למקיף :5 עד רמה 1 דרגות של רכב מרמה

אילו מסמכים צריכים להגיש? אגרת רישוי + רישיון נהיגה

• במידה ובאגרת רישוי רשום בן הזוג, על העובד להגיש הצהרת בן זוג. • במידה והעובד יצא לחל"ת יקוזז לו החלק היחסי ששולם לו מראש באחזקת הרכב.

קופות

פנסיה – תקציבית: )1997 (עובדים שהתחילו לעבוד לפני

ממשכורתו של העובד. קבלת קצבה חודשית 2% ניכוי של מהעירייה לאחר הפרישה.

פנסיה – צוברת:

מלשון צבירה לאורך תקופת העסקה. העובד יקבל קצבה מחברת הביטוח. לאורך תקופת העסקה המעסיק הפריש לפנסיה ולקופת גמל לפי השיעורים: 15.83% = 7.5% + ) (פיצויים 8.33% : מעסיק | 7% : עובד

קופת עבודה נוספת: (עובדים שעושים ש.נ)

קופת החזר הוצאות: (רכב, נסיעות, טלפון - כלל העובדים)

= 7.5% תגמולים + ) (פיצויים 6% : מעסיק | 7% עובד 13.5%

מעסיק. 5%- עובד ו 5%

קרן השתלמות:

7.5% הפרשות המעסיק לקרן ההשתלמות הן משכרו של העובד על כל הרכיבים שהוכרו לצורך חישוב הגמלה הזכאית משכרו של העובד 2.5% הפרשות העובד לקרן הן ברירת המחדל של הרשויות המקומיות הינה "רום" במידה ועובד מעוניין לעבור לקרן אחרת יש להעביר טפסים בהתאם.

לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג חינוך נוער וקהילה שאינם אקדמאים - תיפתח קרן השתלמות בתום שנת העבודה הראשונה מקבלתם כעובדי עיריה. לעובדים בדירוג המח"ר, המהנדסים, ההנדסאים, הפסיכולוגים, העו"ס והחינוך נוער וקהילה שהם אקדמאים - תיפתח קרן השתלמות מהיום הראשון לעבודה.

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator