חוברת ארנונה 2019

גםבוואטסאפ! המוקד העירוני חדש! חדש! חדש! חדש!

פונים למוקד בהזדהות איך זה עובד? מלאה - שם פרטי, שם משפחה וכתובת מדויקת;מתאריםאתהמפגעבצורהברורה (רצוי לצרף תמונה), והנושא נכנס לטיפול. עם תחילת הטיפול, מקבלים בחוזר מספר פנייה. בירור סטאטוס הפנייה יתאפשר ע"י . אין לצרף את 106 חיוג למוקד העירוני מס' הנייד לקבוצות וואטסאפ למינהן. המספרזמיןלהודעותוואטסאפבלבד. שיחותקוליותאו וידאו לא יקבלו מענה. מעתה ניתן לפנות למוקד העירוני גם באמצעות הוואטסאפ, 054-8130518 ' בטל

שימו נא לב – מצופה מן הפונים למוקד העירוני באמצעות הווטסאפ, לעשות זאת תוך קיום שיח הולם. מודגש כי במקרים של שיח שאינו הולם ואינו מכבד, המספר של הפונה ייחסם ולא תתאפשר לו האופציה של פנייה בעזרת הוואטסאפ.

www.ashdod.muni.il . כל הפרטים על כך, באתר האינטרנט העירוני בכתובת 08:00-22:00 השירות יינתן בימים א'-ה' בין השעות

Made with FlippingBook flipbook maker