חוברת ארנונה 2019

באשדוד רוכבים באחריות! עיריית אשדוד התחילה באכיפת רכיבה לא חוקית באופניים וקורקינטים חשמליים

בעיצומה! האכיפה

היכן תבוצע האכיפה? האכיפה תבוצע בהתאם לעבירות השונות – במדרכות, בשבילי האופניים, באזורים שהנסיעה בהם הוגבלה במהירות, בשבילים המיועדים להולכי רגל וסומנו בתמרור וכן במעברי חצייה. מה פירושה של האכיפה? האכיפה כוללת תפיסת אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי או חלק מהם או הוצאת אוויר מהצמיגים מן הכלים האמורים - כדי למנוע את המשך השימוש בהם תוך המשך ביצוע העבירה.

אכיפת חוק האופניים החשמליים, מצילה חיים!

בשל ריבוי תאונות דרכים, שבהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות המקומיות לאכוף את החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ). עיריית אשדוד רואה את ביטחון תושביה 2016 ברשויות המקומיות (תעבורה, תשע"ו בראש סדר העדיפות העירוני ופועלת לאכיפה בהתאם. לשם כך הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית.

! ₪ 1,000 ועד ₪ 100 - במסגרת החוק יינתנו קנסות כספיים החל מ

www.ashdod.muni.il לכל הפרטים על האכיפה:

הרשותהלאומית לבטיחותבדרכים

“אשדודית” Android

“אשדודית” iPhone

אתר העירייה

mot.gov.il

rsa.gov.il

ובאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים:

לפרטים ולמידע נוסף - אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

Made with FlippingBook flipbook maker