חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – שבת

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

מהות

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חובה סגירת בתי עסק, בתי אוכל עינוג בימי מנוחה (שעת עבירה:: ## תאריך עבירה:: ## )

חוק עזר לאשדוד (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תשל"ו 1976

הנל פתח או הירשה לאחר לפתוח עיסקו ביום שבת

שבת

סעיף 2

320

1

10

Made with FlippingBook - Share PDF online