חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – אופניים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

נהג לא יאחז בטלפון קבוע/נייד ,ישלח/יקרא מסרון/ישתמש ללא דיבורית בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב - (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית,(ב)לא ישלח או יקרא מסרון ( s.m.s )

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016

28( ב )

1000

179

רוכב אופניים לא ירכיב עליהם אדם אלא אם נועדו לרכיבת מס אנשים

הרכבה

124 א

100

185

רוכב אופניים לא ירכיב ילד מתחת לגיל 8 ושאינו במושב המיועד לכך. על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם הרוכב על אופניים ממונעים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.

הרכבה

124 ב

100

186

הרכבה

124 א

250

188

לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור להלן - שביל אופנים

) 122 א (ב

250

183

הרכבה

) 122 ב(ג

הרוכב על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף

250

184

רוכב אופניים מתחת לגיל 14 לא ירכיב אדם אחר עליהם,בהמשך לאמור בתקנת משנה (א) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים. רוכב אופניים ממונעים לא ירכיב ילד מתחת לגיל 8 ושאינו במושב המיועד לכך על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים ממונעים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים

הרכבה

124 ג

100

187

124 ב

250

189

שביל

129 א

100

191

רכיבה שלא בשביל אופניים

לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק של הדרך אלא בשביל האופניים אם קיים סימון תמרור מתאים

129 ב

100

192

לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור ,812 ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חצייה לצורך חציית כביש לנהג - לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות ,למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי

רכיבה במעבר חצייה

129 ז

100

193

169

250

194

2

Made with FlippingBook - Share PDF online