מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

' רובע ו

רובע ב '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

P

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

Made with FlippingBook Annual report