מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

. הערכת מצב- דגשים: 3 ** ככלל, הערכות מצב בזמן התקפה יערכו פעמיים ביום: אחד בבוקר והשני בערב.

16-19 ' * סדר דוברים- ראה עמ חינוך - לימודים: 3.1

קטגוריות ראשיות: 3.1.1 יש לימודים- המצב מתוח. 3.1.2 יש לימודים רק במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.3 יש לימודים רק בחנ"מ וצרכים מיוחדים במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.4 אין לימודים. 3.1.5

* יש לוודא קיום "הודעות נצורות" גנריות לכל קטגוריה.

לשלב האצת המוכנות: 3.1.6

. הערכות לפינוי מקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות חינוך. א . הערכות להפעלת תכנית חינוך אלטרנטיבית. ב . גיוס הורים מתנדבים לסיוע במוסדות החינוך. ג . הערכות להשלמת כח אדם ממקורות משרד החינוך. ד . טיפול ונטרול חומרים מסוכנים במעבדות מוס"ח לפי נהלים בתוקף. ה . הערכות להפעלת מוקד שפ"ח. ו

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software