מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

- רשימת כשירות מוקד עירוני 4 נספח

לו”ז

בוצע

106 מוקד

מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום

2 3 4 5

תקינות מערכת שוע”ל תקינות לחצני מצוקה

CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

6

מיידי מיידי

מאגרי מידע וגיבוי

7

תקינות מכשירים סלולריים

8

מוקד רואה

מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות situator תקינות

9

10

GIS תקינות מערכת

11

כוח אדם

תצפיתנים + התייצבות נציגים

12 13 14

התייצבות מנהלים תורנים

הכנת דוברי שפות

כלים

מיידי מיידי

תקינות טרקטורים תקינות רכבי סיור

15 16

ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון)

מיידי

17

מיידי

ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

18

תקינות כלי עבודה (לצורך פתיחת מקלטים)

מיידי

19

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים

20

יומני מבצעים על שולחנות חירום

21

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

22

מיידי

לוח מפות תקין

23

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות יונתן בן שטרית)

מיידי

24

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

34

Made with FlippingBook Digital Publishing Software