מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

- אירוע הרס - סד״פ 5 נספח

אירוע הרב - סד״פ מוקד עירוני - שלב מיידי טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

35

Made with FlippingBook Digital Publishing Software