מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי – לשלב המיידי: טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

36

Made with FlippingBook Digital Publishing Software