מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

א

"פתע - פתע", התחממות גזרה או הכרזה על מצב: התבחין להתחממות גזרה: נפילת טיל בא.ת דרומי אשקלון או אזעקה באשקלון או או הנחיית פקע"ר להיערכות למצב חירום מיוחד בעורף. נפילה בבנוי אשקלון או אזעקה באשדוד (לרבות, אירועים לא ביטחוניים עם פגיעה בתשתית ו/או עם לכודים, פצועים, הרוגים). ,5 + ' הזימון עד ק מטה חירום מצומצם באחריות: רמ"ט / קב"ט, במיידי - כינוס או במיידי במקרה של אזעקה. 30 + ' הגעה עד ק .)9 ' עד מס 1 ' (מטה חירום מצומצם - ראה ממלאי תפקידים ממס .1 .2 הערה: לחברי מטה / ראשי מכלולים הגרים מחוץ לעיר, יוזעקו גם מספרי

מטה חירום שילדי: 1.1

. יו"ר הוועדה - דר' יחיאל לסרי. 1 . רמ"ט הועדה - בן עדי אילן. 2 . קב"ט- אריה איטח. 3

מטה חירום מצומצם

. מנהל שולחן מרכזי - מרה"פ - יורם אסרף. 4 . מכלול אוכלוסייה ותפעול - שלמה רוטנברג. 5 א. מנהל תא חרדי - רפאל עמר. 5 . מכלול כ"א ומתנדבים – מירב שרת. 6 . מכלול מידע לציבור - דינה בר אולפן. 7 . מוקד עירוני - דוד דבש. 8 . פקע"ר - נציג פקע"ר. 9 .ע. רמ"ט - אילנית הראל. 10 . מכלול הנדסה ותשתיות - רולנדו רייטר. 11 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- רונית צור. 12 . מכלול חינוך - אריה מימון. 13 . חינוך לא פורמאלי - אורן טואיל. 14 . מכלול לוגיסטיקה - אופיר היימן. 15 . איכה"ס – יעקב פלאצ'י. 16 . כלכלה – עודד לוי 17 .יצירת קשר עם נציגי משטרת ישראל כב"א, מד"א, רח"ל 18

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software