מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

מינהלת רובע • העמסת ציוד חירום • בדיקת קשר • מוכנות כ”א • יצירת תמ”צ ועדכון מרה”פ - מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ 2 נספח • הגעה לזירה • פריסת מטה בתאום

מענה

השלב

תיאור

חברתי/

תשתיתי

תפעולי/

לאוכלוסייה מוכנות עו”ס,

• שילדי - מטה משימתי

“זמן יקר"

שפ”ח ודוברות.

מוכנות שלב מיידי שלב ראשוני שלב משלים שלב שיקום

האצת הכשירות -

מוכנות צוותי התערבות: פיקוח עירוני / שיטור

עירוני, הנדסה, חשמל, מים

• חבירת צוותי התערבות למטה משימתי • שמירה על צירים פתוחים.

ופינוי נפגעים

חילוץ , הצלה

הגעה ותחילת טיפול צוותי הנדסה , חשמל , מים

מפגעי תשתית מסכן חיים. פיקוח עירוני, שיטור.

וצוותי מידע לאוכלוסייה

הגעת צוותי עו”ס /שפ”ח

וחבירה למטה המשימתי.

• סריקות בתים ומענה לאוכלוסייה - עו״ס • העברת מידע

• לאוכלוסייה , שילוט וסימון • מידע לציבור. • שמירה על הרכוש הפרטי • ליווי משפחות נזקקות.

• ליווי וסיוע למשפחות שנפגעו.

• ניהול קבוצת עבודה במטה המשימתי • המשך רישום מפגעי

• רישום נזקי רכוש וזימון נציג מס רכוש • סיור איתור מפגעים ושילוט

• הפעלה ותיאום גופים מקצועיים

במעגל שני.

תמיכת האוכלוסייה

סיקור ותחילת מענה.

סימון בתים שנסרקו.

• טיפול משפחות ללא קורת גג

• החזרת מצב לקדמותו למינהלת

• השלמת מענה לתשתיות קריטיות , עד החזרת מצב לקדמותו . • השלמת מענה לתשתיות לקדמותו .

הקהילתי.

לתושבים , ועוד

כל הפעולות הנדרשות לשמירה על החוסן

רכוש, חלוקת ניילונים,

דיווח למס רכוש , מידע

כולל חבירת יח’ אחזקה

• ליווי תושבים מול מס רכוש

• הובלת המשך מענה

לקדמותו.

עד להשבת המצב

לפערים תשתיתיים.

חזרה למסלול חיובי תקין,

אחרות עד החזרת מצב

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

32

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker