מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

ריענון דרישות: פתיחת לובי, פתיחת גגות, בבתים משותפים. 1.9 פתיחת: מקלטים ציבוריים, מיגוניות, פעמוניות ובדיקת תקינות (פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) - 1.10 במקביל לפתיחת מקלטים ציבוריים תבחן שאלת השמירה על מקלטים עם רכוש וציוד יקר. - פתיחת מקלטים פרטיים, (היעד- פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) – פיקוח עירוני. 1.11 .106 - דים פרטיים (דלתות וחלונות) בזמן חירום '' - תיקון ממ הודעה לועדי הבתים ומחזיקי המפתחות בפרסום כללי, לחובת הפתיחה ולהזמין תלונות. במקביל הערה - היערכות המוקד העירוני לפתיחת מקלטים פרטיים בעקבות תלונות למוקד. מגזר חרדי: ריענון מקביל באמצעים מתאימים (יש למנות אנשי קשר לשבת / חג). 1.12 מכלול כ"א מבצע ריענון כולל של כל הפוטנציאל: עובדי עירייה, עובדי חברות עירוניות, מתנדבים וריתוק 1.13 מישקי. מוסדות סיעודיים, ללא מיגון צמוד לקומה עליונה, הורדת המרותקים לקומות תחתונות – פקע"ר. 1.14 תחילת היערכות למשמעויות ארוכות טווח, לעבודה במשמרות ולסבב ארוך על כל משמעויותיו. 1.15 קביעת מדיניות התנהגות, בקרה ושליטה באתרי בנייה בכלל, ואלה הסמוכים למוסדות חינוך בפרט. 1.16 מוכנות מלאה למדיניות דילול חומ"ס: בתנועה ובשינוע, בחומרי גלם, בייצור ובאחסנת תוצרת גמורה בכלל 1.17 ובנמל אשדוד בפרט. הערכות לפתיחת שמרטפיות לפי התקנות, לעובדי העירייה עם תפקידים מרכזיים בחירום ובית הדר. 1.18 הגברת מוכנות מרכז קליטה ראשון – לרמת הזנקה בהתראה קצרה. 1.19 הערכה ומדידה, ומעבר מתשומות לתפוקות ולמדדי ביצוע, בכל מקום בו ניתן לבחון במהירות השגת 1.20 המטרות וזיהוי פערים. סגירת פערים: קבוצות תכנון ותכנית רצף תפקודי. 1.21 מעקב בזמן אמת אחר ביצוע החלטות, איכות ביצוע ההחלטות ובקרה. 1.22 חלוקת העיר לפי רובעים – מטות משימתיים: 1.23 תעשייה. + ב + . א 1 ז. + . ג 2

תעשייה. + ה + . ד 3 מיוחד. + ט + ח + . ו 4 יז. + טז ++ טו + יג + . י 5 מרינה. + סיטי + יב + . יא 6

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 7

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker