מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

תהליךהרישום ״רישוםבקליק״

רישום לגני יש"י (גנים תורניים) באמצעות אתר האינטרנט העירוני הרישום לגנים תורניים יש"י יתבצע ובכפוף לשאלון התאמה של ועדת שלושה www.ashdod.muni.il (הכוללת את מנהלת מחלקת גני ילדים, או מנהלת האגף, רב ישיבת ההסדר ומר יואל דרמון). כיתות גן המועדפות עליכם מתוך רשימת 2 בעת הרישום יש לציין לפחות הגנים המוצעת. הורים המעוניינים בגני יש"י יוכלו לבצע רישום תלמידים חדשים בגני יש"י - לגנים באמצעות האינטרנט אך שיבוצם מותנה בשאלון התאמה שישלח אליהם לאחר הרישום על פי כתובות המייל שרשמו במערכת, בשל מגבלות הקורונה לא יתקיימו ראיונות אישיים. חשוב להדגיש: שלב הרישום הוא טכני בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי לגן המבוקש. אינם נדרשים באישור הוועדה תלמידים הממשיכים ללמוד בגני יש"י - ואינם נדרשים לבצע רישום אינטרנטי. הודעת שיבוץ אוטומטי תישלח להורים לפני מועד הרישום. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ אוטומטי יוכלו לבקש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני רק לאחר קבלת הודעת השיבוץ. להלן הקריטריונים לשיבוץ בגני יש"י: שיבוץ אוטומטי לילדים ממשיכים בגן. שיבוץ איחודי אחים - תלמידים להם אחים שילמדו בשנה"ל תשפ"ג בגני יש"י יקבלו עדיפות בשיבוץ לגנים. שיבוץ תלמידים חדשים במערכת - לאחר קבלת פרוטוקול מוועדת השלושה תשבץ מחלקת רישום את התלמידים בגני יש"י על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. תלמידים שלא ישובצו בגני יש"י ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם. שיבוציים סופיים יישלחו במהלך חודש יוני.

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

11

Made with FlippingBook Ebook Creator