מידעון רישום לגני הילדים תשפג 2022

רשימתהגניםבעיר

מס’ הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

סיטי זמר סיטי יובל

8602547 8670524 8602547 8553520 8602541 8679271 8679271 8677927 8677927 8678934 8678934 8646806 8646806 8663471 8663471 8675122 8679716 8679716 8661760 8648390 8661760

2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי 2 המרי 3 המרי 3 המרי

חובה מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה מ”מ טרום ממ”ד חובה ממ”ד חובה מ”מ טרום ממ”ד טרום מ”מ חובה ממ”ד טרום מ”מ חובה מ”מ טרום מ”מ חובה ממ”ד חובה מ”מ

סיטי פעמונים סיטי צליל סיטי שירה סיטי לילך סיטי שחף סיטי דרור סיטי מיתר סיטי נורית סיטי רקפת סיטי דקל סיטי ניצנים סיטי מורן סיטי ענבל סיטי דובדבן סיטי דפנה סיטי סמדר סיטי ערבה סיטי יעלים סיטי עצמאות

4 המתנדבים 4 המתנדבים 1 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות 39 העצמאות 41 העצמאות 41 העצמאות 115 הציונות 115 הציונות 115 הציונות 5 עצמאות 63 עצמאות 5 עצמאות

2022 שנת הלימודים תשפ״ג רישוםלגני ילדים

25

Made with FlippingBook Ebook Creator