סיכום שנה 2017

ניהול ועדה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בקשות שנדונו ברשות רישוי - 290

בקשות שנדונו בועדת משנה - 147 בקשות שנדונו בוועדת ערר - 11

בקשות שנדונו במליאה - 2

37

35

31

31

30

30

25

25

23

22

19

17

15

14

13

13

10

10

10

9

6

6

6

3

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

ניהול ועדה - רישוי

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

יולי אוגוסט ספטמבר

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

יוני

37

14

25

30 25

13 13

31 10

22 17

15

31 10

23

30 35

בקשות שנדונו ברשות רישוי

19 10

6 0 0

6 0 0

9 1 0

0 0 2

6 0 3

בקשות שנדונו

משנה

בועדת

0 2

0 1

1 0

0 2

0 1

0 0

בקשות שנדונו במליאה בקשות שנדונו בוועדת ערר

0 0

Made with FlippingBook flipbook maker