סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

נקודות , טעונות

-ה" נטש

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

שיפור

אכיפה בשטח של ההנחיות . קידום העבודה עם יועץ מקצועי לצורך הגדלת הכנסות העירייה ורפורמה

פרסום מסמך הנחיות , מחייב ליווי יזמים והסברה .

המרחב הציבורי ,

מיסוד וועדת שילוט וקביעת קריטריונים אחידים להצבת שלטים

שדרוג

ניהול והאחדה של פורמטים , בטיחות התושבים .

בעיר

תהליכית

ופניה ליועץ חיצוני לצורך קידום מסמך סטאטוטורי

הכנת מתווה תקנוני מתואם עם גורמי הרשות

קידום תכניות א" לתמ 38 ופיתוח המרחב הציבורי לצד התחדשות עירונית

תכנית תמ א " 38 23 - להתחדשות עירונית

תיעדוף

Made with FlippingBook flipbook maker